Årsmøte i 7sterke

7sterkeAktuelt

 

Tid:Onsdag 23. april kl 10.00
Sted:Gyldenborg, Kongsvinger festning
  
Saker:
  1. Årsregnskap med styrets årsmelding
  2. Endring av vedtekter
  3. Valg av styre og valgkomité
  4. Budsjett og årskontingent 
  
Kl 11.00 Foredrag v/sjeføkonom Tor Steig, NHO
Den økonomiske situasjonen – trender i inn- og utland

 

Påmelding til Werner Melby, tlf 913 93 783, werner.melby@kpark.no