Kom med innspill til neste 7sterke Industriforum

7sterkeAktuelt

7sterke Industriforum ønsker innspill fra bedriftene om temaer til høstens samling 14. oktober og inviterer bedriftene selv til å presentere tiltak for å fremme vekst og kostnadsreduksjon. Send en kjapp e-post til Jan Roger Broen og fortell hva dere har gjort i din bedrift og hvilke resultater dette har gitt, så har dere muligheter til å få presentere dette på forumet.

Har din bedrift forbedringsprosjekter – alene eller sammen med andre – som dere kunne presentere på

7sterke Industriforum på Maarud Gaard, fredag 14. oktober 2011

Industriforumet skal ha 5–7 presentasjoner på 10–15 minutter. Andres gode erfaringer inspirerer flere til å forbedre seg.

Kontaktperson for innspill: Jan Roger Broen, jan.roger.broen@resconmapei.no

Svarfrist: 1 september

Her er noen eksempler på utfordringer der det ville være svært interessant og nyttig for Forumet å høre om konkrete tiltak ute i bedriftene.

Kulturbygging

• Hvordan bygge bedriftskultur for kontinuerlige forbedringer?

• Hvordan utvikle en kostnadsfokusert bedriftskultur?

• Hvordan skape kundefokus i produksjonsbedrifter?

• Hvordan skape felles bedriftskultur på tvers av avdelinger og søsterbedrifter?

Vekst

• Hvordan påvirker variantspekter vekst?

• Hva er sammenhengen mellom produktutviklingsstrategi og vekst?

Kostnadsreduksjon

• Hva slags tiltak kan vi sette inn for å redusere kostnadene

– ved vrak i produksjonen?

– til avfallshåndtering?

– til inn- og ut logistikk?

– til lager?

• Hvordan kan bedriften bli mer energieffektiv?

• Hvordan redusere produksjonskostnader ved å redusere variantspekteret?

Har din bedrift satt inn tiltak på noen av disse områdene, eller på andre, lignende? Send en kjapp e-post til Jan Roger Broen og fortell hva dere har gjort i din bedrift og hvilke resultater dette har gitt innen 1. september, så har dere muligheter til å få presentere tiltaket på 7sterke Industriforum 14. oktober.