Inspirert av utrolige suksesshistorier

7sterkeAktuelt

Douchebags, Norwegian Rain, Vizeum, Mapei og ikke minst praten i pausene. 7sterkes  markedsforum ble en reise i gode ideer, nye angrepsvinkler og tips å ta med seg i hverdagen. 

Tom Johnsen

Tom Johnsen

– Vi kan ikke flyte på gårsdagens suksess. Vi må gjøre ting annerledes og bedre i morgen, og da er det viktig å fylle på med inspirasjon i hverdagen. Markedsforumet var et veldig bra og morsomt tiltak, med mange og aktive deltakere, forteller Tom Johnsen fra Skandinaviaterminalen AS.

Han er en av pådriverne for å gjøre Kongsvinger til et knutepunkt for lasting og lossing av gods, i tillegg til daglig jobb i både Kurer og Kurer Grafisk. 7sterkes markedsforum på Kongsvinger festning 7. juni skulle både inspirere og gi deltakerne en felles arena for å diskutere og dele erfaringer. Det lykkes arrangementet til fulle med.

– Suksesshistoriene vi fikk presentert var inspirerende, og sett fra utradisjonelle vinkler. Jeg er opptatt i kreftene som ligger i viljen til å lykkes, og hvor viktig det er å finne folk som har tro på deg og din idé, og som har noe å bidra med, poengterer Johnsen.

Spennende og lærerikt

Heidi Sem Hexeberg

Heidi Sem Hexeberg

Daglig leder Heidi Sem Hexeberg i frisørsalongen Hårfin hadde med flere kollegaer på toppen av Kongsvinger. De la spesielt merke til fokuset på digitale medier.

– Markedsforumet ga meg inspirasjon til å utnytte rimelige digitale markedsføringskanaler og har gitt meg en bekreftelse på at noen ganger kan det være lurt å stole på magefølelsen for å få fram sin bedrift. Jeg er kjempeglad for at jeg ble med, sier hun.

Douchebag fenget Hexeberg mest.

– Det var to unge karer som våget å ta direkte kontakt med de beste i bransjen på et tidlig tidspunkt. Jeg likte også de andre foredragsholderne, og fikk mange tips til å blant annet bruke Facebook mer tydelig. Det skal bli spennende å se hvordan moderne markedsføring utvikler seg, og hva vi kan få ut av bedre produktkunnskap og målrettet jobbing.

Viktig nettverksbygging

Morten Sønsterudbråten

Morten Sønsterudbråten

– Jeg blir imponert av unge folk som følger drømmen sin, satser på magefølelsen og lykkes. De lar ikke mulighetene og drømmene stoppes av stramme slipsknuter, men bare gjør det, har troen og bruker nettverket sitt i alle ledd, sier påtroppende distriktssjef i Block Watne Morten Sønsterudbråten.

Han ser viktigheten av å møtes på tvers av tradisjonelle bransjeskiller for å dele verdifulle erfaringer.

– Å bygge nettverk, både i næringslivet og privat, er veldig viktig og 7sterke er en veldig god arena for dette. Folk er mer enn villige til å dele sine erfaringer, som plutselig en dag kan komme godt til nytte.

Fornøyde arrangører

– Vi er godt fornøyd med arrangementet. Deltakerne kom fra både små, mellomstore og store bedrifter, og fra flere bransjer, forteller Jannicke S. Mykkestue, leder i 7sterkes markedsnettverk.

Alle deltakerne ble bedt om å fylle ut et evalueringsskjema etter arrangementet, og tilbakemeldingene er udelt positive.

– En felles arena der vi kan utveksle erfaringer og lære av hverandre er avgjørende for å få et felles løft og utvikling i regionen vår. Vi tror det gir et stort utbytte for den enkelte og inspirerer til å tenke nytt og annerledes.

7sterkes markedsnettverk har kvartalsvise møter på formiddagen, der lokale bedrifter deler sine suksesshistorier. Interesserte kan sende en e-post til Hege C. Ness på  hcn@norskebacker.no for å holde seg oppdatert.

– Vi håper de som deltok på markedsforumet vil delta på disse møtene, og forhåpentligvis mange andre også, inviterer Mykkestue.