Investerer 40 millioner i nye maskiner

7sterkeAktuelt

BlowtechGroup på SIVA fikk nylig en kontrakt på 150 millioner kroner på leveranse av luftekanaler til bilindustrien. Bak avtalen ligger tålmodige forhandlinger.

– Det har blitt lange og tøffe runder med kunden, og vi har hatt med våre konstruktører til Sverige for å ha en best mulig dialog om alle aspekter ved leveransen, forklarer administrerende direktør Peter Didriksson i BlowtechGroup.

Didriksson

De fikk nylig en kontrakt på 150 millioner kroner med en av Skandinavias største bilprodusenter. Det er en tøff bransje med strengt fokus på kostnader i alle ledd. Det stilles i tillegg krav til både leveringsdyktighet og soliditet.
– Vi har hatt et langt samarbeidsforhold med kunden, og har vært mange turer hos dem for å gå gjennom kontrakten. Til syvende og sist handler det om å ha is i magen, kunne vurdere egen posisjon under forhandlingene og ikke minst å være tålmodige, sier Didriksson.
Når fabrikken på SIVA starter produksjonen av de nye formblåste produktene i 2015 ligger det grundig planlegging bak.

Gjermshus

– Produksjonstekniker Jan Arild Gjermshus (bildet over) har vært både i Tyskland og Italia for å se på moderne maskiner som kan bidra til å effektivisere produksjonen. Med verktøy og opplæring snakker vi om en investering på nærmere 40 millioner kroner ved vår fabrikk i Kongsvinger.
BlowtechGroup har allerede gode LEAN-baserte rutiner for å sørge for kontinuerlige forbedringer.
– Det er viktig å ha en mest mulig forutsigbar produksjon og en stab med høyt kompetansenivå. Samtidig ser vi at produksjonsprosessen endrer seg.
Ny teknologi åpner for økt effektivitet. Didriksson tror en tradisjonell operatør i fremtiden vil håndtere flere maskiner/celler samtidig.
– Vårt mål er å utvikle fremtidens produksjonmetoder samtidig som vi beholder det lave kostnadsnivået ved å være så effektive som mulig, poengterer han.

Produksjon1

Les mer på nett:
Pressemelding fra BlowtechGroup
Artikkel i Glåmdalen

Fakta om BlowtechGroup
BlowtechGroup består siden 2012 av Gnosjö Plast (etablert i 1969) og Gera Technology (etablert i 1964). De er Skandinavias største bedrift innen teknisk formblåste elementer i plast. Produktene varierer fra innpakking til kompliserte enheter som drivstofftanker for bilbransjen.