Invitasjon til årsmøte i 7sterke

7sterkeAktuelt

Vi inviterer til årsmøte i 7sterke fredag 20. april klokken 08:30 hos Magnor Næringshage.

Årsmøtesaker:

 1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen
 2. Behandle styrets årsmelding
 3. Godkjenne regnskap
 4. Budsjett og kontingent
 5. Velge:
  – styreleder
  – medlemmer til styret
  – valgkomité
  – revisor
 6. Behandle skriftlige forslag fra medlemmer eller andre saker det er naturlig at generalforsamlingen behandler.

Tid: Fredag 20.04.2018 kl: 08:30
Sted: Magnor Næringshage
Påmelding: Innen 14. april til jan.egil.melby@7sterke.no