Kjære politikere, vi trenger E16 raskt

7sterkeAktuelt

Vi utfordrer våre lokale Stortingspolitikere til å ta et klart standpunkt om raskere og sammenhengende utbygging av E16 fra Kløfta til Kongsvinger nå!

7sterke er en fellesarena for 80 bedrifter i 7 kommuner. Til sammen representerer vi cirka 3.500 arbeidsplasser og 6 milliarder kroner i årlig omsetning. Regionen trenger raskest mulig en moderne infrastruktur for å sikre arbeidsplasser og bygge nye for fremtiden. Når strekningen Kongsvinger–Slomarka står klar neste år, blir det i følge Statens Vegvesen tidligst byggestart for neste delstrekning i 2019.

Med dagens planer er det realistisk at hele strekningen står klar tidligst 2024. Dette er sløsing med tid, penger og arbeidsplasser – og i mellomtiden vokser køene.