Klart for nytt pilotprosjekt

Jannicke7nyhetene, Talent traineeship

Det er klart for neste pilotprosjekt i Talent Traneeship-programmet til 7sterke. I løpet av 2022 skal kandidatene Oda Beate Lerheim og Therese Tørudstad Larsen først fingranske bærekraften til Norske Backer AS, og senere arbeide med å implementere masteroppgavefunnene i den velkjente og tradisjonsrike Kongsvingerbedriften.

-Dette er midt i blinken for oss. Vi lever av ting som går på strøm, så slik sett har vi jobbet med bærekraft i hele vår over 50 år lange historie. Men vi forventer likevel noen reale aha-opplevelser når de to masterkandidatene skal begynne å grave seg langt ned i materien her, sier daglig leder Tom Owe Mikalsen hos Norske Backer AS.

 

Oppgave om bærekraftig utvikling

Det var på et masterseminar i regi av Høgskolen i Innlandet (HINN) på Rena våren 2021 at Oda Beate Lerheim og Therese Tørudstad Larsen ble presentert for Talent Traineeship-programmet til 7sterke.

– Rolf Findsrud er profilansvarlig på HINN, og det var han som presenterte oss for programmet. Det var også han som introduserte oss for Norske Backer AS og mente at vi ville være en perfekt match, sier Oda Beate Lerheim, som mener at det er den praktiske tilnærmingen som er det mest spennende med prosjektet.

-Vi skal skrive masteroppgave om bærekraftig utvikling i en industribedrift. Vi vet at 70 prosent av all forurensning kommer fra industrien, så dette er i seg selv et høyaktuelt tema. Det at vi nå skal studere forholdene og mulighetene for en konkret bedrift, gjør at vi blir tvunget til å samkjøre teori og praksis, sier Therese Tørudstad Larsen.

 

Allerede svært godt mottatt

Oda Beate Lerheim og Therese Tørudstad Larsen har studert økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse på Høgskolen i Rena i to, og fikk nylig toppkarakter på oppgaven om «Business Ethics». De har allerede hatt flere møter med Tom Owe Mikalsen, og også besøkt fabrikken til Norske Backer AS på SIVA rett utenfor Kongsvinger. Både Lerheim og Larsen understreker at de har blitt svært godt mottatt, og gleder seg til å ta fatt på både oppgaveskrivingen og det praktiske implementeringsarbeidet som venter til høsten.

-Vi har allerede skrevet ned noen problemstillinger som kan være aktuelle for oppgaven vår. Nå handler det om å konkretisere prosjektet slik at det blir optimalt for både oss og Norske Backer AS, forteller de to kandidatene.

 

Helt i vår bane

Tom Owe Mikalsen brukte ikke lang tid på å bestemme seg da han ble spurt om bedriften han leder kunne tenke seg å delta på Talent Traineeship-programmet.

-Dette er helt i vår bane. Vi er opptatt av å være så bærekraftige og miljøvennlige som mulig, og gleder oss til å se hvilke forbedringspotensialer Oda Beate Lerheim og Therese Tørudstad Larsen kan komme til å finne. De har med seg en solid teoretisk bagasje, og friske unge øyne som vil se ting på en helt annen måte enn oss. De skal gå gjennom alt fra leverandørene til kundene våre, og hjelpe oss å optimalisere hele verdikjeden vår i forhold til bærekraft, sier Mikalsen, som gleder seg til å samarbeide med de to masterkandidatene.

-Det skal bli veldig spennende å se hva de finner. Jeg er helt sikker på at det dukker opp ting som gjør at vi blir enda mer bærekraftige i årene som kommer.