Kom til 10nye med din idé

7sterkeUncategorized

Har du en ny idé? Ser du nye potensial i din bedrift? Da skal du kontakte 10nye for å få det idéer trenger for bli industri: nettverk, kompetanse og kapital.

Idéer er råvarene 10nye skal foredle ved å tilføre dem nettverk, kompetanse og kapital.

– Det gjelder både helt nye idéer og gründerprosjekter, og også utviklingstiltak i eksisterende bedrifter, sier daglig leder Morten Herud i 10nye.
Bedriftene kan være industribedrifter eller bedrifter i industriens verdikjede, for eksempel logistikk og transport.

– Vårt viktigste virkemiddel er SIVAs inkubatorordning. Gode tiltak kan bli til inkubatorbedrifter som får spesiell oppfølging. Vi har faktisk mulighet til å gå inn på eiersiden, forteller han.

10nye er en viktig ressurs for deg med idéer. Her kan du få hjelp med

  • strategier og forretningsplaner
  • finansiering
  • stønader og søknader
  • nettverk og ressurspersoner
  • lokaler