Lær Lean av de beste

7sterkeAktuelt

Det er stor interesse for Lean-metoder i Kongsvinger-regionen, noe vinterens Lean-konferanse vitner om. Den 11. juni arrangerer 7sterke i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing studietur til Norges Lean-hovedstad Raufoss. Der kan du lære hvordan de beste sparer penger og øker effektiviteten.

Raufoss er et viktig industrielt kompetansesentrum i Norge. Helt siden industrien etablerte seg her for over 100 år siden har det sydet med aktivitet. I dag teller området nærmere 40 ulike bedrifter innen produksjon, logistikk/transport og annen servicevirksomhet. Til sammen har de tre tusen ansatte. Produktene er høyteknologiske og innovative, mens kundene kan være blant verdens mest krevende.

Tirsdag 11. juni kan du bli med på studietur til Raufoss Industripark. I løpet av dagen blir det omvisning hos Raufoss Technology AS, og ikke minst et besøk hos vinneren av årets Lean bedrift i 2012 Kongsberg Automotive. Sistnevnte har i løpet av fire år redusert lageret med 50 prosent, og har i perioden 2004-2012 økt produktiviteten med 60 prosent. Samtidig har antallet reklamasjoner gått ned med 70 prosent. Vi besøker også Lean Lab Norge AS, landets eneste fullskala lean-simulator. Her kan det bli mulighet for en interessant demo av lab-en med dere som deltagere.

Dere blir delt inn i grupper under bedriftsbesøkene, og vil få oppgaver som skal forberedes slik at alle får mest mulig ut av dagen. En del av oppgaven vil gå ut på å gi de besøkte bedriftene tilbakemelding på observasjoner gjort under omvisningen. På kvelden blir det sosial samling, og tilbakereisen skjer dagen etter. Prisen på kr 4.800 inkluderer reise, overnatting og festmiddag. Beløpet etterfaktureres.

Fjorårets tur til Sverige ble raskt full, og i år er det kun plass til 25 deltakere. Det gjelder å være tidlig ute.

Påmelding til Jan Roger Broen på e-post Jan.Roger.Broen@mapei.no innen 4. juni.
Følg med på 7sterke.no for mer informasjon om overnatting og reise.

Les mer på nett:
Raufoss Technology AS: www.raufossneuman.com
Kongsberg Automotive: http://www.kongsbergautomotive.com/OurBusiness/Fluid-Transfer-Systems/air-couplings/
LeanLab: www.leanlab.no