Får Innlandet ut av oljeskyggen

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2009

Leverandørnett olje og gass knytter kontakter mellom etterspørsel og tilbud. Det har resultert i flere kontrakter for bedrifter i Kongsvingerregionen.

Norske Backer og Rescon Mapei er blant 7sterke-bedriftene som leverer til olje- og gassvirksomheten.

– Kompetansen og produktene finnes. Utfordringen er å knytte dem sammen med etterspørselen. Det er derfor NHO har etablert Leverandørnett olje og gass, forteller Harald Thoresen, NHO Innlandet.

Forumet arbeider for å opprette kontakt mellom medlemmene og oljeselskaper, supplybedrifter og operatører.

– Kall det gjerne Informasjonsmegling. På det forrige møtet vårt, i januar 2009, var StatoilHydro til stede for å snakke om behovene sine og hvordan innkjøpene er organisert, forteller Thoresen.

I Leverandørnett olje og gass får medlemmene vite hva offshorebransjen trenger og når de trenger det.

– Det er også et poeng at medlemmene blir kjent med hverandre slik at de kan utveksle nettverk, kompetanse og kapasitet, sier han.

Også annen energi

Leverandørnett olje og gass har vært i virksomhet i snart 10 år med oljeindustrien som fokusområde. Nå vil de utvide virksomheten til også å omfatte andre energiformer.

– Både bio-energi og vindkraft er aktuelle bransjer å selge til for den kompetansen som finnes i industrien i Innlandet, sier Harald Thoresen i NHO Innlandet.

Mer info

www.log-ost.net

www.oil-and-gas.net