Pengene klare til rv 2-start i 2009

7sterke7nyhetene, 7nyhetene oktober 2008

Positiv melding i dagens statsbudsjett: Det ligger an til byggestart på
strekningen Kongsvinger–Slomarka høsten 2009. Pengene ligger klare i
Samferdselsdepartementet.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, sier Samferdselsdepartementet at de vil legge frem en egen proposisjon om utbygging og finansiering av riksveg 2 på strekningen Kongsvinger–Slomarka så snart de nødvendige planavklaringene foreligger.

– Det betyr at alt ligger til rette for anleggsstart på denne strekningen i løpet av 2009, slik vi har presset på for å få til, kommenterer Trond Hagerud, styreleder i 7sterke.

Den endelige størrelsen på bevilgningen og framdriften på prosjekt får vi vite når Norsk transportplan 2010–2019 blir lagt fram ved årsskiftet.

Budsjettet foreslår en total bevilgningsøkning til samferdsel på 3 milliarder kroner.

– Det er å komme næringslivet i møte et stykke på veg, sier Hagerud.

Både LO og NHO har tidligere i år krevd en skikkelig satsing på vei og jernbane. Nå er næringslivet i stor grad er blitt lyttet til i budsjettet.

– Med ledig kapasitet i anleggssektoren er det nå rom for å sette i gang nye prosjekter og ta igjen forsømt vedlikehold, sier Hagerud.

Også E6 og rv 3

De andre store vegprosjektene i Hedmark er også med i budsjettforslaget. De påbegynte parsellene på E6 Hovinmoen–Kolomoen fortsetter som planlagt, og det bekreftes at SD vil legge frem proposisjonen om utbygging og finansiering for strekningen Minnesund–Dal.

Rv3 Kolomoen–Ulsberg får 51,4 mill til å videreføre breddeutvidelsen på strekningen Bjørå bru–Atna, slik Vegforum Innlandet har oppfordret til.