Midt i Skandinavia

Øst-vest aksen Oslo–Kongsvinger–Karlstad og videre til Stockholm er en viktig næringskorridor med et betydelig utvikingspotensial. Midt i denne aksen ligger 7sterke. Derfor er det her vi må satse. De 7 kommunene har til sammen 54.000 innbyggere. Innbyggertallet stagnerer og går ned i flere av kommunene. Bolyst og attraksjon for aldersgruppen 20–35 år er et hovedmål for 7sterke. Utdanningsnivået i befolkningen er lavere enn i resten av landsdelen. Det må vi gjøre noe med.

Kommunenes hjemmesider

VI HOLDER DEG OPPDATERT

[tco_subscribe form="1411"]