Mot til å tenke annerledes

7sterkeAvansert og attraktiv

Gunnar Kvassheim i Stortingets Energikomite åpner Norges største solcelleanlegg for Norsk Solkraft-gründerne Bjørn I Bjørnnes (tv) og Lars G Dysterud Hansen.
Gunnar Kvassheim i Stortingets Energikomite åpner Norges største solcelleanlegg for Norsk Solkraft-gründerne Bjørn I Bjørnnes (tv) og Lars G Dysterud Hansen.

Mot til å tenke annerledes

Til sammen representerer industrien i de 7 kommunene i Kongsvinger-regionen ca 80 bedrifter, 3.500 arbeidsplasser og 6.000 millioner kroner i omsetning.

Vi har kjente varemerker, kompetanse, teknologi og FoU i Norgestoppen. Og mot til å tenke annerledes.

7sterke påvirker den regionale næringsutviklingen og politikken, vi arbeider for å skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsføre Kongsvinger-regionen som industriområde.

Vi opplever en globalisert konkurranse. Dette er ikke en kamp mellom landsdeler eller mellom sørfylker og midtfylker. Det er oss eller utlandet. Derfor må vi heve blikket og tenke i større linjer.

Derfor er vi ikke enda et industriforum.

Vi er 7sterke.

7sterke arbeider for suksessfaktorene som er felles for alle

• Bedre infrastruktur. Ny firefelts Rv 2 innen 2015!
• Utdanning og kompetanseheving. Samarbeid skole-bedrift
• Økt kunnskap om industrien i Kongsvinger-regionen
• Rekruttering til industrien
• En region som er synlig, tydelig og attraktiv