7sterke med NAV-prosjekt

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2009

7sterke har tatt initiativ til et betydelig kompetanseprosjekt i samarbeid med NAV. Samtalene er i gang og NAV stiller seg svært positive både til initiativet og prosjektet.

For første gang går industrien i Kongsvingerregionen sammen og tar initiativ til et felles, samordnet kompetanseprosjekt i samarbeid med NAV.

– Vi ser det som svært viktig å møte den vanskelige økonomiske situasjonen med økt kompetanse, både for bedriftene og de personene det gjelder. Derfor henvendte 7sterke seg til NAV med en idé om et kompetanseprosjekt. Nå er NAV og vi i gang med de første avklaringene, forteller styremedlem i 7sterke, Erik Nilssen, Luxo.

Kompetanseprosjektet skal omfatte både bedriftsintern opplæring og AMO-kurs for permitterte og arbeidssøkende. 7sterke kartlegger hva slags kompetanse det er behov for og er med på å utarbeide en tiltaksplan. De ser også på muligheten til å ha en koordinerende rolle i gjennomføringen, for eksempel ved å få i stand teori- og praksissamarbeid mellom bedrifter.

– Dialogen pågår, og vi har godt håp om komme raskt i gang, for vi er blitt svært positivt tatt i mot hos NAV. De er viser stor løsningsvilje og er fullt innstilt på å få til en fellesløsning, sier Erik Nilssen.

I tillegg til ham selv er Per Jonny Hanssen, Eskoleia med i prosjektgruppa i kraft av å være leder for 7sterkes HR-nettverk. Prosjektleder i NAV er Anders Ottesen Eng ved NAV Kongsvinger.