Nok en vellykket runde av LEAN med GLØD

Jannicke7nyhetene

Fra venstre: Patrick Hofseth og Kinga Tkacz Maruud AS, Nicole Brucker Mapei AS, Andre Skjerpen, Schütz Nordic AS, Henrik Taule Foss Mapei AS og Henrik Ihler Sweco Norge AS

Årets utgave av ledertreningsprogrammet LEAN med GLØD som er et samarbeid mellom 7sterke, NAV og Concern er nå godt i gang.

Programmet avsluttes i desember, og etter tredje samling beskriver noen av deltagerne hvilken verdi det har for dem å være med i programmet:

«At jeg blir en trygger leder med mer innsikt og verktøy som kan brukes i egen bedrift. Bli sett og se andre. Stoppe og ha tid til å reflektere. Være til stede her og nå. Det er en fantastisk opplevelse og dele dette med andre deltagere som er så engasjert i det vi opplever her i Lean med glød. Det er med å gi meg Glød.»

«Jeg lærte mer om hvor viktig det er og gir feedback og ta imot feedback. Det hjelper meg og andre i sin utvikling. I denne samlingen følte jeg at jeg kan åpne meg for de andre deltakerne, jeg følte meg tryggere i gruppa. Det har stor verdi for meg å være deltaker på LEAN med GLØD.»

«Deltakelse på LMG gir meg økt trygghet, både i min rolle som leder, men også som person. Jeg blir mer bevisst hvordan min adferd påvirker de rundt meg, og hvordan det å investere tid i andre mennesker kan bidra til andres og egen utvikling.»

«Et veldig bra program. Kan ikke kalle det et kurs, for dette er så mye mer. Dette er et program hvor vi lærer masse om de mekanismene i oss mennesker som utløser godfølelsen som igjen utløser energi til å skape både kultur og gode resultater.»

«Vi er litt over halvveis i LMG 2023 og denne samlingen har så langt vært den beste for min del i form av egen utvikling. Under samlingene ser jeg mer og mer effekten av arbeidsmetodene og hva treningen gjør med deltakerne, og ikke minst meg selv. Det er veldig inspirerende og gøy å være en del av Lean med Glød. Jeg gleder meg til fortsettelsen og til å bruke ny innsikt i egen organisasjon.»

Så langt har 120 ledere deltatt og ca. 550 ledere og medarbeidere har vært involvert i LEAN med GLØD prosessen. Resultatene så langt viser at deltakernes bedrifter har hatt en resultatforbedring som er betydelig høyere enn investeringen i å delta på programmet.

For mer informasjon om programmet, eller hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med leder for 7sterkes produksjonsnettverk, Nils Gunnar Viko på epost: nils.gunnar.viko@maarud.no.

På bildet fra venstre: Patrick Hofseth og Kinga Tkacz Maruud AS, Nicole Brucker Mapei AS, Andre Skjerpen, Schütz Nordic AS, Henrik Taule Foss Mapei AS og Henrik Ihler Sweco Norge AS