Norges beste med på laget

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2008

7sterke signerer samarbeidsavtale med SINTEF Raufoss Manufacturing, et av de aller sterkeste utviklingsmiljøene for industri i Norge.

SINTEF, Siva, og industriselskapene Nammo AS, Kongsberg Automotive AS, Raufoss Technology AS og  Hexagon ASA  – lista over eierne bak SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) står for en betydelig andel av den ypperste industriutviklingen vi har her i landet.

Nå har dette miljøet formalisert en samarbeidsavtale med 7sterke.

– Denne avtalen åpner dørene til et av de mest spennene utviklingsmiljøene som finnes i Norge, med målsetninger om å bidra til prestasjoner på internasjonalt toppnivå, sier Jan Roger Broen. Han leder 7sterkes produksjonsnettverk som har forhandlet fram avtalen.

SRM har status Center of Expertise – Manufacturing og er et toppidrettssenter for den vareproduserende industrien sitt i Norge.

– Nå er det opp til bedriftene i 7sterke å utnytte de nye mulighetene, sier Broen.

Samarbeidet innebærer blant annet at eksperter fra SRM kan besøke 7sterke-bedrifter for å vurdere aktuelle prosjekter og potensialet i dem uten kostnader for bedriften.

Både produkt og prosess

SRM er en enestående blanding av akademisk spisskompetanse og operasjonell erfaring.

Den kombinasjonen utnytter de til å tenke helhet og ta med både produkt og prosess i utviklingsarbeidet.

– Det betyr at våre bedrifter kan bruke SRM for å utvikle prosesser og varestrøm i et sterkt konkurranseutsatt marked, sier Broen.

SRM har spisskompetanse på automatisert produksjon, teknologiledelse, verdikjedestyring og materialteknologi. De har også et svært avansert testlab og utprøvingsverksted.

– Kompetansen i SRM kommer fra de mest konkurranseutsatte delene av norsk næringsliv – våpen- og bilindustri. Den beinharde konkurransen der er en pådriver for utvikling og fornying, påpeker han.

Kan støttejungelen

SRM arbeider tett sammen med de instansene som forvalter midler til forskning og FoU-prosjekter. Derfor er den nye samarbeidsavtalen også en viktig ressurs for 7sterke-bedrifter til å legge opp prosjekter slik at de faller inn under støtte- og finansieringsordninger.

– Bistand til å utforme for eksempel Skattefunn-søknader og samarbeid med SRM gjennom Bia-programmet til Norges forskningsråd er tilbud i samarbeidsavtalen.