Ny presentasjon av Industrien i Sør-Hedmark

7sterkeUncategorized

Styringsgruppen for RDA midler i Sør-Hedmark og 7sterke har laget et presentasjonsmateriell du kan bruke til å profilere Glåmdalsregionen som industriregion og vise nytten av RDA-midlene. Presentasjonsmateriellet er et tilbud til alle i industrien.

Materiellet består av en powerpointpresentasjon, en faktabank med sammendrag og en bruksanvisning. Alle som presenterer sin bedrift for kunder, gjester og andre forbindelser kan innlemme de nye, profesjonelle lysbildene i sine egne presentasjoner.

Se materiellet og last det ned her.

Industrisamarbeid i praksis

7sterke har vært prosjektansvarlig for å utarbeidet det nye materiellet på oppdrag av RDA-sekretariatet i Glåmdalsregionen (Styringsgruppa for de Næringsrettede Utviklingsmidlene (RDA) for Sør-Hedmark – SNUS). 10nye og Tretorget har stått for det praktiske arbeidet i samarbeid med Gandalf Kommunikasjon.

Du er på et godt lag

– Sør-Hedmark er en sterk industriregion, også i nasjonal målestokk, og dette styrker bedriftene som ligger her. Men det er fortsatt mange som ikke vet at det er slik, og det er et av formålene med å lage dette materiellet og stille det til disposisjon for bedriftene, sier styreleder Trond Hagerud i 7sterke.

Målgrupper for argumentasjonen i materiellet er dine egne kunder, leverandører og forbindelser, og også aktører som KRD, Stortingsbenken for Hedmark, Glåmdal regionråd og de øvrige lokalpolitikerne, tillitsvalgte og NHO.

Kjemp for RDA-ordningen

– RDA-ordningen betyr svært mye for vår region fordi den utløser betydelige midler til aktivitet som styrker bedriftene. Ordningen skal opp til ny vurdering etter 2013, og utfallet er ikke gitt. Et viktig poeng med presentasjonsmateriellet er å vise hvor godt RDA virker og dokumentere alle de vekstfremmende tiltakene det har utløst, sier Hagerud.

Nå har du tilgang til proft materiell for å presentere din bedrift som en del av den sterke industriregionen i Sør-Hedmark. Samtidig er du med på å arbeide for at regionen fortsatt får RDA-midler.

 

Det presentasjonen får fram

 • Industrien i Sør-Hedmark tar samfunnsansvar
 • Industrien i Sør-Hedmark viser stor samarbeidsvilje med kreative ideer til nye samarbeidsarenaer
 • Samarbeidet har gitt resultater som er viktige for kompetanse, produktivitet og rammebetingelser
 • RDA-ordningen er og har vært en viktig forutsetning for alle disse tiltakene

Kommunikasjonsstrategien bak

Peke på suksesser mer enn å trekke fram udekte behov. Derfor viser materiellet

 • Sør-Hedmark som industriregion
 • Alle vellykkede prosjekter
 • Infrastruktur som muligheter

Det du får fram

 • Industrien i Sør-Hedmark tar samfunnsansvar
 • Industrien i Sør-Hedmark viser stor samarbeidsvilje med kreative ideer til nye samarbeidsarenaer
 • Samarbeidet har gitt resultater som er viktige for kompetanse, produktivitet og rammebetingelser
 • RDA-ordningen er og har vært en viktig forutsetning for alle disse tiltakene

Materiellet består av

 • Tre foiler i en nøytral profil. Dersom du ønsker det, kan du legge inn din egen logo. Foilene har knapp tekst. De er overskrifter til det du sier under presentasjonen.
  Last ned presentasjonen.
 • Executive Summary. Et sammendrag på ei side av faktaarkene til hver foil.
  Last ned sammendraget.
 • Faktaark til hver foil. Her kan du hente momenter, eventuelt bruke dem som manus. Arkene inneholder mye informasjon. Meningen er ikke at du skal bruke alt, men hente ut det som er relevant for deg/din bedrift.
  Om du vil, er det ingenting i veien for å dele ut faktaarkene til tilhørerne.
  Last ned faktaark.