7sterke som industriklynge og arbeidet for å oppnå Arenastatus

I flere år har 7sterke arbeidet målrettet for å utvikle seg fra en regional industriforening til en nasjonal industriklynge. Høsten 2017 startet arbeidet for alvor da 7sterke, i samarbeid med Klosser Innovasjon, begynte arbeidet med å sikte mot Arenastatus fra det statlig finansierte klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

7sterke søker Arenastatus i 2019 med den motivasjonen at det vil stimulere til økt innovasjon, tettere samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige miljøer.

Arenastatus gir følgende fordeler for 7sterke:

  • Arenastatus kjennetegnes som et kvalitetsstempel i Norge
  • Klyngen får mer omtale og økt synlighet nasjonalt.
  • Industriklyngen får tilgang til prosjektressurser fra Forskningsrådet, andre klynger og akademia.
  • Arenaprogrammet gir tilgang til satsinger rettet direkte mot klyngene.
  • En grunnfinansiering i 3 år gir en trygghet og en forutsigbarhet. I tillegg skaper en grunnfinansiering muligheter til å gjennomføre flere forsknings- og innovasjonsprosjekter i regionen.

Utnevnelse av nye Arenaklynger skjer årlig etter en nasjonal konkurranse. Arenaprogrammet gir en grunnfinansiering i 3 år med mulighet til forlengelse i inntil 3 år.


Image

7sterkes betydning for industrien – styreleders betraktninger


Trond Hagerud oppsummerer sine 10 gode år som styreleder


Les om vårt samarbeid mellom kommuner og næringsliv

Dette er GreenHeart Industry: