Produksjonsnettverk gjør alle sterkere

7sterke7nyhetene, 7nyhetene juni 2008

7sterke oppretter nettverk for produksjonsledere. Forbildet er erfaringene fra HR-nettverket. Målet er å styrke mellomlederne og dermed produksjonen.

Erfaringsdeling om temaer som produksjons effektivisering, vedlikehold, innkjøp og logistikk, samt kompetansebygging blir typiske temaer når produksjonsledere for første gang får sitt eget nettverk på tvers av bedriftene.

– Et produksjonsnettverk i regi av 7sterke gir oss et forum der vi treffer likesinnede som er opptatt av de samme utfordringene. Det gir oss helt nye muligheter til å lære av hverandre, sier Plant Manager Jan Roger Broen i Rescon Mapei. Han har fått oppgaven med å dra i gang det nye produksjonsnettverket.

– Nettverket skal bli en arena som samler alle som jobber med produksjon og logistikk på mellomledernivå.

Vi planlegger oppstartmøte etter sommerferien, og derfra skal deltakerne selv utvikle nettverket og sette agendaen.

Det kan eksempelvis være samarbeid om innkjøp av varer og energi, produksjonseffektivisering, vedlikehold, logistikk osv.

I fjor etablerte 7sterke et eget HR-nettverk for alle som arbeider med personaladministrasjon. Produksjonsnettverket er et naturlig neste steg.

– Vi er ofte gode til å dele erfaringer i egen bedrift og innenfor eget konsern. Får vi med flere, kommer vi til å finne enda bedre løsninger. Kongsvinger regionen har få bedrifter i samme bransje, men de fleste produksjonsbedriftene har de samme utfordringene.

Det kan vi utnytte til noe positivt, mener Broen.

Det finnes flere slike miljøer på landsbasis, men ingen i vårt distrikt.

– Denne typen nettverk har gitt gode resultater andre steder, for eksempel i offshoreindustrien på Vestlandet. Vi kan også lære av hverandre, sier prosjektleder Jan Roger Broen.

Du treffer Broen på e-post jan.roger.broen@resconmapei.no.