«Ny start»-prosjektet, et unikt samarbeid mellom 7sterke og Nav

7sterkeAktuelt

En av de største utfordringene nasjonen og Kongsvingerregionen står over for er utenforskap. Spesielt er det altfor mange unge mellom 18 og 30 år som står utenfor arbeidslivet.

7sterke og Nav har sammen utviklet et unikt program hvor de hjelper unge utenfor arbeidslivet inn i fast arbeid, til lærlingeplass eller kompetansebevis.

NAV Hedmark har som mål å få flere ungdommer i alderen 16 -30 år som dropper ut av skolen, eller av andre grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet over på aktive tiltak/fast jobb.

NAV og 7sterke har derfor i perioden 2018-2021 inngått et samarbeid beskrevet i en felles samarbeidsavtale som gir:

· Unge mennesker i NAV systemet med behov en ny start.
· Ledere i 7sterke bedriftene ny lederkompetanse.
· Økt konkurransekraft i bedriftene.
· Bedriftene mulighet til å rekruttere nye unge medarbeidere.

Hvert «Ny Start»-prosjekt som blir gjennomført har plass for 28 kandidater fra NAV og 14 ledere fra bedriftene som deltar på ledertreningsprogrammet.

Les hele invitasjonen her: Invitasjon til «ny start»

Påmeldingsskjema PDF-format: Påmeldingsskjema PDF

Påmeldingsskjema i word-format: Påmeldingsskjema word