Regionutvikling uten fot på bremsen

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2009

Regionalt samarbeid uten at hjertet og viljen er med, er det samme som å bremse. Da kommer vi ingen vei.

Like før mål i Birken fikk Geir Treseng-Lien en ståltråd i kjedet og raste på resultatlista. Geir ville så mye, men en liten ståltrådende var nok til å holde ham igjen.

Regionalt samarbeid fungerer på den samme måten. Du kommer ikke dit du vil, uansett vilje, hvis ikke alt klaffer – hvis ikke alle er helhjertet med.

7sterke, industrien i Sør-Hedmark, vil bruke regionalt samarbeid til å oppnå mye og komme langt. Konjunktursituasjonen gjør denne strategien viktigere enn noen gang, både for å bevare det vi har og utvikle oss når tidene snur.

I næringslivet bruker vi klyngetankegang – bedrifter med beslektede oppgaver og kompetanse spiller hverandre gode og skaper nye muligheter.

Denne klyngetankegangen overfører vi til samfunnet vi er en del av. Industrien og næringslivet, myndigheter og skolen er også en klynge som kan samarbeide om å enda bedre resultater.

Det mest opplagte eksemplet er ny Rv 2 og kampen for rask og sammenhengende utbygging. Det er den viktigste utviklingssaken i Kongsvinger-regionen, både for industrien og for samfunnet som helhet. Her er 7sterke en aktiv pådriver.

7sterke tenker offensive, nye tanker. Og vi har konkrete bevis på at det fungerer.

● Det er inngått en avtale med SINTEF Raufoss om bistand til produktutvikling og bedriftsbygging. SINTEF Raufoss er et toppidrettssenter for industrien med kompetanse og prosesser som kan få fram vinnere.

● Sammen med NAV har 7sterke utviklet en egen samarbeidsmodell for opplæring i bedre produksjonsprosesser i lean

● Vi har blitt en del av Trainee Innlandet og trekker kompetansepersoner til regionen

● 7sterke har vært med på å starte fagskolestudium i industriell produksjon på Kongsvinger

● Sammen med NHO Innlandet har 7sterke et avtalefestet, forpliktende Samhandlingsprogram med Glåmdal regionråd. NHO bruker programmet som mønster for resten av landet.

Tallenes tale fra SSB viser at det nytter. Var du for eksempel klar over at andelen av de sysselsatte som pendler fra Kongsvingerregionen til Osloområdet er redusert med 10% fra 2000 til i dag? Og at antall arbeidsplasser i regionen vokste med 9% til det høyeste tallet noensinne?

Kongsvinger-regionen og industrien i Kongsvinger-regionen er i et skjebnefellesskap. Det som er bra for den ene, er bra for den andre. Og omvendt. Derfor er samarbeid den eneste farbare veien for regionen.

Enkelte ganger savner vi forståelsen for at det er slik det er. Enkelte ganger savner vi vilje og evne til å løfte blikket. ALLE må aktivt med, inkludert Fylkeskommunen. Den som ikke går helhjertet inn for helheten, må i det minste flagge det. Kanskje det beste da er å trekke seg ut fra hele samarbeidet – de som er med uten hjerte, blir ståltrådenden som bremser.