Rekordbeløp for ringestafetten

7sterkeAktuelt

Lokalt næringsliv møttes tirsdag 15. oktober i 7sterkes lokaler for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Det bidro til rekordresultat for Glåmdalsregionen.

– Vi slo fjorårets fantastiske resultat og satte ny rekord både på bøssene, i kommunebidrag og i ringestafetten, forteller Tore Topp, fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Hedmark de siste seksten årene. I regi av 7sterke samlet næringslivet i samarbeid med Byen Vår, næringshagene i regionen og Adecco inn 417 400 kroner fra Glåmdalsregionen, en økning på over ti prosent fra i fjor.

– Vi ser at næringslivets inntreden på permanent basis med blant annet ringestafetten har gitt veldig gode resultater og bidratt til et løft for TV-aksjonen.
Tirsdag 15. oktober møttes en rekke personer fra lokale bedrifter i 7sterkes lokale på Siva for å ringe rundt og be om bidrag til Nasjonalforeningen for Folkehelsen og deres arbeid med demenssaken. Det ga gode resultater.

– Hedmark ble det sjuende beste fylket i landet, mens Grue ble nest beste kommune i fylket med 14,26 kroner per innbygger forteller Tore Topp.
Dette var en flott opptakt til søndagens strålende resultat med over ni millioner kroner fra Hedmark slik tallene ser ut i dag, inkludert nesten 1,3 millioner kroner fra næringslivet. På vegne av næringslivsaksjonen takker 7sterke alle bedriftene har bidratt, og for den flotte innsatsen som ble gjort av ringeteamet.

Totalt har TV-aksjonen 2013 samlet inn 224 millioner kroner. Du kan følge resultatene på www.nrk.no/tvaksjonen