Rot med rv 2 stjeler arbeidskraft og investeringer

7sterkeAktuelt

Pressemelding,
Kongsvinger 13. juni 2008

Rot med rv 2 stjeler
arbeidskraft og investeringer

Stykkevis og delt samferdselspolitikk stjeler investeringer i industrien,
skremmer vekk arbeidskraft og hemmer verdiskapningen i Kongsvingerregionen.
Situasjonen roper på nye løsninger.


Riksvei 2-utbyggingen fra Kløfta til Kongsvinger er et stjerneeksempel på
at norsk samferdsel må vurderer nye finansieringsformer som OPS (Offentlig
Privat Samarbeid) eller prosjektfinansiering, sier 7sterke-leder Trond Hagerud.

7sterke er
interesseforum og talerør for industrien i Sør-Hedmark.

– Denne
uken kom nyheten om enda en forsinkelse. Neste rv 2-etappe
(Kongsvinger–Slomarka) er tidligst er klar i 2012, og hele strekningen
ikke er på plass før på 2025–2026. Dette er dysfunksjonell
samferdselspolitikk som setter industrien i Kongsvingerregionen i en uholdbar
situasjon, sier Hagerud.

Trenger
andre prosjektmetoder

– Denne
gangen viste det seg at vel begynt ikke var halvt fullendt, sier han.

– Det
begynte bra. Kløfta – Nybakk ble oppgradert til fire felt før byggestart.
Men med forslaget til investeringer i neste tiårsperiode, ser resultatet ut til
å bli en strekning som er utbygd – og bompengebelagt – i begge
ender, men med gode tre mil i mellom preget av 40-, 50- og 60-soner,
fartsdumper, rundkjøringer og lange strekninger der det er umulig å kjøre
forbi.

– Slik
planene ligger i dag, må vi leve med denne situasjonen i nesten 15 år, og
det vil ha tatt over 20 år å ferdigstille 60 km vei.
Opprinnelig byggeperiode var satt til 2004–2011. Her er det noe som
fungerer dårlig, sier Hagerud.

Først forsinket
registrering av kulturminner oppstarten på den neste rv 2-etappen
Kongsvinger–Slomarka med ett år så deler av prosjektorganisasjonen måtte
avvikles og bygges opp én gang til.

Så kom det nye
forslaget til Nasjonal Transportplan for 2010–2019 uten penger nok til å
bygge de to siste etappene fra Nybakk til Slomarka.

– Dette
vil innebære at den helt nødvendige oppgraderingen av regionenes desidert
viktigste veiforbindelse blir over ti år forsinket og tar mer enn tre ganger så
lang tid som planlagt. Det er helt uakseptabelt, sier 7sterke-leder Trond
Hagerud, som er svært fornøyd med at både politikere og næringsliv i regionen
nå stiller seg sammen bak et krav om ferdigstillelse av veien senest i 2015.

Kontakt

7sterke-leder
Trond Hagerud, tlf 91 56 94 20, trond.hagerud@resconmapei.no

7sterke

7sterke
er et fellesskap og en samfunnsarena for industribedriftene i de
7 kommunene i Sør-Hedmark. Til sammen representerer industrien i disse
kommunene ca 80 bedrifter, 3.500 arbeidsplasser og 6.000 millioner
kroner i omsetning. Gjennom 7sterke påvirker de regional næringsutvikling og
politikk, skaper regional attraksjon, stimulerer til innovasjon og
kompetanseutvikling og markedsfører Sør-Hedmark som industriregion.

Last ned
pressemeldingen med fakta om rv 2 og høringsuttalelse fra 7sterke i
forbindelse med NTP 2010–2019 her.