Innovasjonsprogram: Samler kreftene for felles vekst

7sterkeAktuelt

Høsten 2017 starter et unikt innovasjonsprogram for næringslivet i Kongsvingerregionen. Målet er å forsterke innovasjonskraften hos bedriftene i regionen, gjennom å jobbe med konkrete utviklingsideer. Nå vil 7sterke og Hedmark kunnskapspark komme i kontakt med bedrifter som kan tenke seg å være med.

– Styrken med dette programmet er at det gjør bedriftene i stand til å løse konkrete utviklingsprosjekter ved at de får verktøy og veiledning, og jobbe med prosjektene igjennom hele programperioden, sier styreleder i 7sterke Erik Platek.

Schutz Nordic, som Platek leder, vil ha med flere ansatte når programmet starter opp høsten 2017 fortsetter han.

Programmet er velutprøvd både i Ringerike og i Hallingdal og har gitt konkrete resultater i form av økt verdiskapning hos enkeltbedriftene og arbeidsplassvekst i regionene.

– Jeg ser to hovedstyrker til dette programmet. For det første settes fokus på kundens behov. Dette gjør at endringene som det jobbes med blir direkte matnyttige for bedriften. Bedrifter og kommuner ser at de har noe å hente, og tør å ta tak. Dette bygger ny kompetanse, sier Åge Skinstad, direktør i NHO Innlandet.

– Det andre er at du får til et unikt samarbeid på tvers mellom bedrifter som er med i programmet. Vi trenger attraktive virksomheter som gjør at yngre får lyst til å bli værende i regionen. Summen vil kunne gjøre regionen enda bedre for næringsutvikling, fortsetter Skinstad.

Programmet er et samarbeid med flere aktører i regionen. Både Hedmark Kunnskapspark, Høgskolestiftelsen, Byregionprogrammet / Kongsvingerregionen, 7sterke og NHO står bak satsningen.

– Jeg er veldig glad for at det er et bredt team med K+/HKP i spissen som står bak denne satsningen. Kongsvingerregionen trenger vekst og utvikling, og vi politikere har hele veien vært klare på at det forutsetter et samlet trøkk! Innovasjons Løft-programmet viser at regionen nå begynner å løfte sammen, sier Kongsvingerordfører Sjur Strand.

Programmet går over 4 samlinger (lunsj-lunsj), samt en dagssamling, og starter opp i oktober. For påmelding eller mer informasjon sendes e-post til Kjersti Rinde Omsted som er prosjektleder for programmet. Frist er 10.september. Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse, og påmeldinger tas i mot fortløpende.

Nedenfor gis mer informasjon om programmet, inkludert en beskrivelse av de ulike samlingene:

Hva?
Innovasjonsløft Kongsvingerregionen er et praktisk innovasjonsprogram som bygger på en metodikk som er godt utprøvd på Ringerike og i Hallingdal. Programmet er utviklet av innovasjonsselskapet Innoco AS sammen med Innovasjonsløft Ringerike. Kompetanseprogrammet for offentlig og privat næringsliv setter deltaker i stand til å løse konkrete utviklingsprosjekter som de jobber med igjennom hele programperioden.

K+/Hedmark kunnskapspark er prosjektleder, og gjennomfører programmet i samarbeid med 7sterke, Høgskolesenteret Kongsvinger og Kongsvingerregionen. NHO og 7sterke er partnere i programmet. Innoco AS er faglig ansvarlig for innholdet.

Oppstart oktober 2017. Pris kr. 15.000 per bedrift + kost og losji på samlingene.

Hvorfor?
For den enkelte bedrift skal programmet skal bidra til å:
– Styrke den enkelte bedrift gjennom realisering av de viktigste utviklingsprosjektene
– Gi bedriftene tilgang til et unikt nettverk med deltakere fra andre virksomheter i Kongsvingerregionen.

For regionen vil programmet bidra til økt sysselsetting.

Hvordan?
Du får utvikle ditt viktigste prosjekt med struktur og kreativitet, ledet av eksperter på innovasjon og næringsutvikling.

Programmet går over en periode på et halvt år, fordelt på fem samlinger i regionen. Gjennom en kombinasjon av faglig påfyll, faglige diskusjoner, sosialt samvær, oppfølging og veiledning mellom samlingene, vil innovasjonsløft lede deg til en løsning på problemstillingen du og din kollega tar med inn i programmet.

Innhold i programmet

Samling 1: Behov

 • Bedriftene presenterer det brennende KUNDEbehovet og teamet
 • Inspirasjonsforedrag: Om å lykkes med innovasjon
 • Presentasjon av sentrale verktøy for å forstå behov- og hvordan lykkes med eget prosjekt (5 fundamenter, NABC, kundreisen og «10-20-30»)
 • Prosjektutvikling med rådgivning

Samling 2: Løsning

 • Kort status fra prosjektteamene
 • Inspirasjonsforedrag: Kreativitet
 • Presentasjon av sentrale verktøy for å utvikle løsninger med høyest mulig verdi (Kreativitetsverktøy, Doblin 10)

Samling 3: Kundeverdi og ledelse

 • Kort status om prosjektet.
 • Inspirasjonsforedrag: Forretningsmodellen og Blått hav. (Osterwalder, Canvas, Innoco pyramiden)
 • Identifisere samarbeidspartnere
 • Prosjektutvikling med rådgivning
 • Forstå viktigheten av samspill og ledelse

Samling 4: Pådriver og team

 • Prosjektpresentasjoner «10-20-30» med feedback (generalprøve)
 • Mestring og eget utviklingspotensial
 • Prosjektutvikling
 • Styrking av teamet

Når
1. samling : mandag 30. oktober – tirsdag 31. oktber
2. samling: tirsdag 28. november – onsdag 29. november
3. samling: tirsdag 16. januar – onsdag 17. januar
4. samling: onsdag 28. februar – torsdag 1.mars
5. samling: torsdag 5. april