Satser videre på LEAN med GLØD

7sterkeAktuelt

Gode resultater i 2012 gjør at NAV Kongsvinger og 7sterke satser videre på prosjektet «Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte». I februar starter 20 ungdommer sin praksisplass.

Tretten mellomledere fra seks forskjellige bedrifter i Glåmdalsregionen hadde sin første samling i ledertreningsprogrammet LEAN med GLØD 4. til 7. desember. LEAN med GLØD består av fire samlinger, tre individuelle coachinger og tre teamcoachinger som skal gjennomføres fram til desember 2013.

– Dette er en engasjert gruppe mellomledere som jobber hardt, er åpne og byr på seg selv. Under de første intensive dagene jobbet de med en krevende målprosess. Prosessen kom i mål med god margin, og jeg må berømme deltakerne for innsatsen, sier Jan Roger Broen i 7sterke.

Ledertreningsprogrammet er praktisk vinklet og deltakerne jobber med aktuelle problemstillinger som er viktige for dem og deres bedrift.

– Erfaringsdeling er viktig. Alle har med seg en definert leanoppgave fra sin virksomhet. Denne skal de jobbe med gjennom hele programmet, og oppgaven er også i fokus under teamcoachingen. Her deltar også kollegaer fra samme bedrift for å løse leanoppgaven. Dermed skaper de en forståelse for arbeidsplattformen internt, samt behov for resultater og læring.

I månedsskiftet januar/februar er det tid for individuell coaching. Da vil treningen bli individuelt tilpasset, ved at deltageren får ha egne behov som leder i fokus. Dermed får de frigjort mer av sine talenter og ressurser og blir mer bevisst hvordan de kan gjennomføre medarbeidersamtaler slik at det skapes energi og pågangsmot innad i virksomheten.

– Fra starten av februar skal deltakerne ha ansvar for ungdommer uten fullført videregående opplæring. Disse skal ha arbeidspraksis i bedriftene de kommende seks til åtte månedene. NAV-kontorene i Glåmdal er i full gang med å rekruttere ungdommer til de 20 praksisplassene bedriftene stiller opp med.

– Vi ser fram til andre kull som deltar i «Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte», sier Jan Roger Broen, leder for 7sterkes produksjonsnettverk.

Under industriforum i oktober presenterte leder for styringsgruppen Ellinor Bjerke og tidligere deltagere gode resultater både for praksiselever og LEAN med GLØD deltakere.