Sett av 10. mars 2016

7sterkeAktuelt

Sparebanken Hedmark, Glåmdalen og Ø.M. Fjeld inviterer til en spennende konferanse med temaet: Opp og fram! – slik får vi det til.
Dag Otto Lauritzen kommer sammen med noen av regionens mest spennende bedrifter, kommer du?

Konferansen avholdes på Sentrum videregående skole, Kongsvinger. Invitasjon og program kommer senere.

Sett av datoen i dag!