SINTEF Raufoss Manufacturing kjøper opp 7sterke AS

7sterkeAktuelt

Som nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon er Sintef Raufoss Manufacturing i Norgestoppen når det gjelder industriell kompetanse. Nå kjøper de majoriteten av aksjene i 7sterke AS for å bygge videre på arbeidet som er lagt ned siden 2007.

– Vi mener det er et stort potensiale for våre tjenester blant Kongsvingerregionens industribedrifter. Samtidig ønsker vi å bygge videre på det gode arbeidet industriforeningen 7sterke har gjort. Overtakelse av majoriteten av aksjene i 7sterke AS vil gi oss en styrket posisjon for utvikling og vekst i regionen, forklarer administrerende direktør Roger Kyseth i SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM).

Adm direktør Roger Kyseth i SINTEF Raufoss Manufacturing

Adm direktør Roger Kyseth i SINTEF Raufoss Manufacturing

Det nasjonale kompetansesenter for vareproduksjon har 90 ansatte og hovedkontoret ligger i Raufoss Industripark. De har i tillegg avdelinger i Trondheim og Ålesund. Fra 1.januar 2016 overtar de 51 prosent av aksjene i 7sterke AS, og med sin nåværende eierandel på toppen blir de en klar majoritetseier. Selskapet skifter samtidig navn til SINTEF Raufoss Manufacturing avdeling Kongsvinger. SIVA vil fortsatt eie 25 prosent, mens større lokale bedrifter sitter på resten av aksjene.

– Vi har helt siden 2008 hatt et konstruktivt samarbeid med 7sterke og har gjennomført flere industriprosjekter i regionen. Oppkjøpet er i tråd med vår kundestrategi og nasjonale rolle som omstillingsmotor i det nye klyngeprogrammet «klynger for omstilling». Vi ønsker i tillegg å etablere et nært samarbeid med andre aktører i regionen, som Hedmark kunnskapspark, K+, Magnor Næringshage, Tretorget, Hedmark fylkeskommune og de ulike kommunene i regionen. Men for våre kunder er vår viktigste rolle knyttet til SMRs industriprofil, understreker Kyseth.
For industrien er oppkjøpet gode nyheter.

– Vi bruker SRM fra før og har bare gode erfaringer med dem. Dette er en viktig mulighet for å videreføre arbeidet 7sterke har gjort, og samtidig løfte oss et nytt hakk kompetansemessig, sier administrerende direktør Henrik Futtrup i SAPA Profiler på Magnor.

Adm direktør Henrik Futtrup i SAPA Profiler Magnor.

Adm direktør Henrik Futtrup i SAPA Profiler Magnor.

– Når SMR får en enda sterkere tilstedeværelse i regionen tror vi det resulterer i mer samarbeid på tvers av virksomhetene. Dette er positivt både for oss og for bransjen.

Det har vært et spesielt fokus på treindustrien fra politikerne, og også der blir nyheten godt mottatt.

– Jeg har vært både kunde, samarbeidspartner og styremedlem i SRM og kjenner selskapet meget godt. De jobber i et miljø som sannsynligvis er blant de fremste på både materialteknologi, produksjon, automasjon, logistikk og lean. At SRM ønsker å engasjere seg, betyr at de ser et potensiale i vår region, og samspill med de beste er ubetinget positivt for oss, sier administrerende direktør Torodd Rande i Forestia.

I følge Sparebanken Hedmarks konjunkturbarometer er det skapt 100 nye industriarbeidsplasser i Kongsvingerregionen det siste året. Styreleder Trond Hagerud i 7sterke er glad at oppkjøpet kommer nå.

– Vi er stolte av at SRM som er Norges nasjonale kompetansesenter innen vareproduksjon ser verdien av det arbeidet som er gjort i 7sterke gjennom ni år, og også ser potensiale i den betydelige nasjonale og internasjonale industrien i Kongsvingerregionen.

Industrien får en viktig strategisk partner for vekst og utvikling, og ikke minst tilgang til den beste kompetansen og det største industrinettverket i Norge.

– En god nyheten i denne sammenhengen er at 7sterke forsetter sin virksomhet som industriforening, blant annet gjennom HR-nettverket, produksjonsnettverket og markedsnettverket. Med SRM på laget står vi ennå sterkere og har all grunn til å være optimistiske for fremtiden, understreker Hagerud.

Trond Hagerud

For mer informasjon kontakt:
Roger Kyseth, adm. direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing, mob 917 44 218
Trond Hagerud, styreleder i 7sterke, mob 915 69 420.