Produksjonsnettverk i samarbeid med SINTEF

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2008

7sterkes nye produksjonsnettverk samarbeider med SINTEF for å lære økt verdiskapning av industriklyngen på Raufoss.

– Via SINTEF Raufoss Manufacturing AS jobber vi med å få på plass et samarbeid med industrimiljøet på Raufoss. Sintef har lagt sin satsing til næringsklyngen på Raufoss og fått status som Norwegian Center of Expertice i Manufacturing, forteller Jan Roger Broen, som leder arbeidet med 7sterkes produksjonsnettverk.

Produksjonsnettverket i 7sterke skal videreutvikle verdiskapningen hos industribedrifter i kommunene Kongsvinger, Nord Odal, Sør Odal, Eidskog, Grue, Våler og Åsnes. Det innebærer blant annet å utvikle langsiktig samarbeid mellom bedrifter, fagområder og bransjer.

En styringsgruppe på 12 personer arbeider nå med nettverket.

– Styringsgruppa har representanter fra 11 bedrifter fra Kongsvinger-regionen og Sentrum videregående skole. Dette gir oss en god plattform for videre arbeid, sier Broen.

– I tillegg til kontakten med SINTEF, arbeider vi med samlinger der vi tar produksjonsteknikk, vedlikehold og system for kontinuerlige forbedringer, sier han.

Målgruppe for samlingene er produksjonsledere, vedlikeholdsledere og førstelinjeledere i produksjon og vedlikehold. Fokuset vil være på lean manufacturing og samarbeid på tvers av organisasjoner. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert som programmet blir klart.

Har du spørsmål om 7sterkes produksjonsnettverk, kan du sende en e-post til Jan Roger Broen, eller ringe ham på tlf 95 10 56 21.