SIVA-direktøren tror på 10nye

7sterkeUncategorized

Faksimile Glåmdalen

Administrerende direktør Harald Kjelstad i SIVA mener det sterke engasjementet hos industrien selv og det initiativet de har tatt gjennom vekstselskapet 10nye er et godt utgangspunkt for utvikling i Glåmdals-regionen. Det skriver han i en kronikk i Glåmdalen, som du kan lese her.

Ny giv med 10nye

Av Harald Kjelstad, Adm. direktør i SIVA SF

Faksimile GlåmdalenNæringslivet i Glåmdalsregionen har gjort et viktig grep for å sikre sin egen attraktivitet. For få dager siden åpnet vekstbedriften 10nye på Kongsvinger. På eiersiden står industriselskapet 7sterke og lokale industribedrifter sammen med SINTEF Raufoss og oss i SIVA. Dette er en svært framtidsrettet investering for å få økt vekst og innovasjon i regionen. Helt sentralt for å lykkes, er det sterke engasjementet hos industrien selv.

Vekstselskapet 10nye har vokst fram fra industrimiljøet i Kongsvingerregionen. Hensikten er å sikre knoppskyting fra den eksisterende industrien. Gjennom å dra veksler på nettverk og kompetanse, kan gode ideer utvikles og nye bedrifter få starthjelp. Dette er ikke bare nyttig for de nye gründerbedriftene. Næringslivet selv tjener også på økt innovasjon og et bredere industrimiljø. Å sikre videre utvikling og vekst er viktig for eksisterende bedrifters konkurransekraft. Det er både gledelig og viktig at det sterke forskningsmiljøet SINTEF Raufoss er med på laget.

10nye er siste skudd på stammen av et landsomfattende nettverk av inkubatorer, et bedriftsutviklingsprogram utviklet av SIVA. En inkubator kan på mange måter sammenlignes med en rugekasse, der gode bedriftsideer får vokse seg levedyktige. Som navnet indikerer er målet for 10nye å få fram ti vekstkraftige bedrifter. Med denne etableringen er målet innen rekkevidde.

Årlig får 150 nye gründerbedrifter hjelp
til å vokse og utvikle seg i et inkubatormiljø.  Erfaringer viser at tilgang til kompetente rådgivere som selv har utviklet bedrifter og som har nettverk til næringsliv, FoU- og kapitalmiljøer, gir gründere en langt bedre start enn om de må finne ut av alt selv. For det er et kjent fenomen at nystartede bedrifter har tøffe oppvekstsvilkår. Tall fra SSB viser at bare 3 av 10 bedrifter som ble etablert i 2003, var aktive 5 år senere. Det er derfor gledelig å legge fram dokumentasjon på at inkubasjon virker. Bedriftene fra inkubatorene kan vise til sterkere vekst, flere ansatte og bedre markedstilgang enn gjennomsnittet. Bedriftene er også mer solide. Ca 85 % av inkubatorbedriftene overlever de første tre vanskelige årene.

Inkubatorer som 10nye er et effektivt virkemiddel for å skape nye arbeidsplasser, noe som ikke minst er gode nyheter for distriktene. Inkubatormiljøene er spredt over hele landet, slik at attraktive arbeidsplasser utvikles også utenfor de sentrale byområdene. SIVA har et spesielt ansvar for å sikre nyskaping i distriktene, og vi ser hvor mye kompetansearbeidsplasser betyr, eksempelvis i Glåmdalsregionen. God næringspolitikk danner grunnlag for levende distrikter.

SIVA ønsker å gratulere Kongsvingermiljøet
med det nye vekstselskapet og takke alle gode, lokale samarbeidspartnere. Vi både håper og tror at 10nye vil innfri forventningene til økt verdiskaping i regionen.