7sterke åpner for støttemedlemmer

7sterke7nyhetene, 7nyhetene juni 2008

Generalforsamlingen i 7sterke åpnet for samarbeid med støttespillere i
andre bransjer enn industrien. 7sterke tilbyr derfor nå støttemedlemskap.

Støttemedlemmer kan velge mellom medlemskap i to kategorier:

Kategori 1

Medlemskontingent kr 5.000 per år. Medfører oppføring som støttespiller på www.7sterke.no.

Kategori 2

Medlemskontingent kr 10.000 per år. Medfører oppføring som støttespiller på www.7sterke.no og annonse i hver utgave av 7nyhetene, 7sterkes nyhetsbrev.

Henvendelser om støttemedlemskap i 7sterke kan rettes til styreleder Trond Hagerud, trond.hagerud@resconmapei.no eller til styrets sekretær Werner Melby, werner.melby@kpark.no