Aha-opplevelser om industrien i Kongsvinger-regionen

7sterkeAvansert og attraktiv

I denne e-brosjyren forteller
7sterke suksesshistorier om den avanserte og attraktive industrien i
Kongsvinger-regionen.

7sterke er forumet for felleskap og
samarbeid for industribedriftene i de 7 kommunene i Kongsvinger-regionen. Navnet
7sterke forteller at vi tror på industrien i vår region. For vi ER sterke,
sterkere enn mange tror, inklusive oss selv.