Talent Traineeship vil få stor betydning

JannickeTalent traineeship

-Dette prosjektet kommer til å få stor betydning for hele regionen vår i årene som kommer. Med Talent Traineeship bidrar 7sterke til å knytte lokale produksjonsbedrifter og akademia enda tettere sammen.

Det sier daglig leder Vegard Herlyng i Høgskolesenteret i Kongsvinger, som mener talentutviklingsprosjektet er godt nytt for høgskolemiljøet, studentene og alle som trenger oppdatert og fremoverrettet kompetanse både på kort og lengre sikt.

Et nytt nivå

Vegard Herlyng og kollegene hans i Høgskolesenteret i Kongsvinger har vært en sentral del av Talent Traineeship-prosjektet helt siden starten.

-Vårt største bidrag er å finne studenter, fagpersoner og produksjonsbedrifter som kan være interesserte i dette prosjektet. Vi er også i tett dialog med alle partene gjennom hele prosessen. Vi har god totaloversikt i regionen og bidrar som koblingsaktør, sier Herlyng, som forteller at Høgskolesenteret i Kongsvinger ønsker å ta høyere utdanning i Kongsvinger til et nytt nivå.

-Vi satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier. Målet er at dette skal videreutvikle Kongsvinger som høyskoleby og løfte det lokale næringslivet til nye høyder.

En enorm utvikling

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (HIK) ble stiftet i 1990 av kommunene Eidskog, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger sammen med aktører fra næringslivet. Vegard Herlyng tiltrådte som daglig leder i 2012.

-Det har vært en enorm utvikling i synet på kompetanse i løpet av disse årene. Da jeg begynte for ni år siden, var det i praksis ingen som snakket om bachelorutdanning engang. I dag er situasjonen en helt annen, og alle er opptatt av kompetanseheving på alle nivåer. Vi har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleier, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Dette er viktig, og det skal vi fortsette med. Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud, er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger, sier Herlyng, som understreker nytten av samarbeid.

-Målet er å koble sammen de ulike aktørene, og å lære av hverandre. Dette er det soleklart viktigste. Næringslivet trenger oppdatert og fremtidsrettet kompetanse, og akademia er interessert i hands on kontakt med produksjonsbedrifter. Dette er et kjempemorsomt utgangspunkt, og vinn vinn for alle parter, mener daglig leder Vegard Herlyng.

Foto: Martin Adsen