Arven fra vekstsentertida

7sterkeUncategorized

– Vekstsentertida på 1970-tallet snudde nedgang til vekst fordi de hadde en intens vilje til å lykkes. Dette glødende engasjementet skal 10nye gjenskape, sier Trond Hagerud, styreleder for det nye vekstselskapet.

– 10nye er modig og konkret. Vi tør å si at vi skal få til 10 livskraftige bedrifter på fem år. Vi tør til og med å gjøre det til navnet vårt, sier Hagerud.

Industribedrifter er kompetansebedrifter

Hagerud ser industrien som en av de viktigste utviklingskreftene i Norge.

– Norsk industri har fremtid. Vi har 45% høyere lønnskostnader enn mange konkurrenter, men samtidig er produktiviteten mer enn 45% høyere. Det er fordi norsk industri er kompetansebedrifter. Dessuten har vi en unik norsk måte å drive på med utstrakt samarbeid uten skarpt skille mellom ledelsen og resten av medarbeiderne. Det skaper lagfølelse med ansvar og motivasjon, påpeker han.

Vi trenger mer samarbeid

7sterke har vist at samarbeid nytter. Alle de sju kommunene i regionen er med i 7sterke-prosjekt, I 10 nye er bedrifter fra fire kommuner med som eiere.

– Jeg utfordrer kommunene til bruke enda større ressurser enn hittil på samarbeid med industrien. Vi ser at det nytter og vi har ikke råd til å la være, for dette handler om framtida, sier Hagerud.

Symbiose: bedriftsutvikling og samfunnsutvikling

Samfunnet trenger industrien, men industrien trenger også samfunnet. Næringsutvikling henger nøye sammen med utviklingen i hele samfunnet.

– Vi må samarbeide og samle alle gode krefter. Regionen trenger kompetanseutvikling og bedre infrastruktur, og vi må bygge opp omdømme og bolyst slik at mine nye medarbeidere på Rescon Mapei ikke velger Romerike framfor Kongsvingerregionen når de kommer flyttende, sier Trond Hagerud, styreleder i 10nye.