Landets viktigste treklynge

7sterkeAvansert og attraktiv

Med skogen som ressurs og råvare

Landets viktigste treklynge

Kongsvinger-regionen er et tyngdepunkt for industri med tre som råstoff. Skogen er ressursgrunnlag for interessante jobber. Og interessant lønnsomhet.

Kongsvinger-regionen har store trebedrifter, mange bedrifter. De prosesserer betydelige volum i avanserte anlegg. Landets ledende er her, som Moelven, Bergene Holm og Forestia, og rundt dem en underskog av mindre og modige bedrifter.

Moelven Våler er Norges største sagbruk og Forestia er den største sponplatefabrikken. Solør Bioenergi og Norsk Pellets utnytter forretningsmulighetene i CO2-nøytral energi.

I Tretorget AS på Kirkenær har bransjen samlet trekompetanse og markedsinnsats for å initiere utvikling og nyskaping.

Med skogen som ressurs og råvare

Bergene Holm
Eidskog Stangeskovene
Forestia
H-Profil
H-vinduet
Moelven
NorDan
Norsk Pellets
Optimera
Sandermoen
Solør Bioenergi
Solør treimpregnering
Østlandske Vindu