7sterke på TV i kveld

7sterkeAktuelt

Zapp inn på NRK 1 i kveld. Der sender Østnytt en reportasje fra
7sterke/NAV-prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte der
drop-outs fra videregående får tilbud om praksisplasser i industrien. 

NRK TV var på plass da over 20 praktikanter hadde sin første praksisdag i dag, 1. november. Reportasjen blir en del av kveldens Østnytt.

Prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte er et samarbeid mellom 7sterke og NAV Kongsvinger om arbeidspraksis for ungdom som ikke har videregående utdanning. Praksisen varer i 12 måneder fra i dag.

Sju bedrifter i seks kommuner er med på prosjektet der også førstelinjeledere i får særskilt ledertrening for å kunne veilede ungdommene best mulig. De sju bedriftene er

• Mapei, Nord-Odal
• Maarud, Sør-Odal
• Eskoleia, Kongsvinger
• Gera Technology, Kongsvinger
• Hydro Aluminium Profiler, Eidskog
• Glamox LUXO, Grue
• Moelven, Våler

Til beste for alle
Prosjektnavnet – Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte – spiller på at både ungdommene og førstelinjelederne må gjøre en innsats, og at avkastningen er stor for begge parter: Ungdommene kvalifiserer seg til gode jobber, og industrien får fagarbeidere som de har stort behov for.