Satser på ungdom og kompetanse

7sterkeAvansert og attraktiv

7sterke samarbeider med skoleverket og Teknikkcollege Sør-Hedmark.
7sterke samarbeider med skoleverket og Teknikkcollege Sør-Hedmark.

Satser på ungdom og kompetanse

Bedrifter har to viktige ressurser: medarbeiderne – og de medarbeiderne som ikke har begynt der ennå.

I Kongsvinger-regionen har 7sterke praktisk orienterte handlingsprogram som foredler kompetanse og skaffer ny.

Sammen med skoleverket har 7sterke tatt initiativ til en traineeordning og til Teknikkcollege Sør-Hedmark med nye og samordnede tilbud på videregående nivå, fagskole- og høgskolenivå.

Rescon Mapei arrangerer Matteknekker’n, mattekonkurranse for 10.-klasse, i samarbeid med SINTEF og Nord-Odal ungdomsskole.

7sterke har etablert HR-nettverk og produksjonsnettverk for alle bedrifter i Kongsvinger-regionen. Dette er forum for erfaringsutveksling som bygger relasjoner og samordner kompetansetiltak.

HR-nettverket inngår partnerskapsavtaler med skoler om konkrete samarbeidsprosjekter, for eksempel hospitering og prosjektoppgaver.

Kompetanse er en funksjon av attraksjon

Attraktive regioner får kompetente innbyggere. Derfor har industrien i 7sterke attraksjon og bolyst som viktige arbeidsoppgaver.