Vannkraftkompetanse til verden

7sterkeAktuelt

Med base på Magnor skal Feral Engineering levere spisskompetanse til vannkraftprosjekter over hele verden. Målet er å doble både antall ansatte og omsetningen hvert år de neste tre årene.

– Vårt produkt er først og fremst kunnskap. Visjonen er å levere det beste beslutningsgrunnlaget for kraftverkprosjekter og effektiv prosjektgjennomføring, forteller daglig leder Torgrim Finsrud i Feral Engineering.

2015-09-15 Finsrud

Han er senior vannkraftrådgiver, og sammen med Steinar Faanes og Per Ligaard startet han kompetansebedriften med kontor på Magnor den 1. februar 2015. I løpet av året har de fått med seg Morten Korsmo og de har samlet sin omfattende erfaring fra selskaper som Kværner, den internasjonale kraftkjempen GE og Rainpower.

– Vi har base på Østlandet, men kundene er kraftverkeiere og utbygger i privat og offentlig sektor over hele verden. Med utgangspunkt i grunnverdiene integritet, tilgjengelighet og kompetanse er målet å tilby unik spisskompetanse med lang og fersk erfaring fra leverandørbransjen.

Bedriften skal utvikle et attraktivt kompetansemiljø som tiltrekker seg flere flinke folk.

– Vi er på jakt etter alt fra ledende ingeniører med lang teknisk erfaring til unge ingeniører med sterk faglig bakgrunn. I tillegg søker vi prosjektledere med erfaring fra vannkraft og teknikere med spisskompetanse innen samme fagområde.

I oppstartfasen har 7sterke vært en viktig samarbeidspartner og rådgiver. Som Inkubatorbedrift hos vekstselskapet har Feral Engineering blant annet fått hjelp til å systematisere gründer-tankene, sette opp forretningsmodeller og finansieringsplaner og ikke minst sortere hva de skal ha fokus på og hva som er mindre viktig.

– Vi er flere eiere som skal jobbe sammen, og da trengte vi hjelp til å finne den beste modellen. 7sterke har vært en viktig samtalepartner, og har blant annet bidratt med finansrådgivning, forteller Finsrud.