Velkommen til 7sterke HR-forum

7sterkeAktuelt

Tirsdag 28. august 2012, 9.30–15.00

Vinger Hotell, Kongsvinger

Åpent for alle interesserte.

Temaer på seminaret er kompetanseutvikling, rekruttering og employer branding – hvordan være en attraktiv arbeidsplass for dagens og potensielle arbeidstakere?

Du treffer

  • Moelven Industrier
  • Gandalf
  • Mapei
  • Talent Talk

Det er også avsatt tid til å utveksle erfaringer rundt temaene. Bli med, og lær av dine kollegaer.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Jobber du med ovennevnte problemstillinger, har du personalansvar? Da er dette seminaret for deg!

Meld deg på ved å sende e-post her. Påmeldingsfrist 22. august.

Påmelding må inneholde navn på bedrift og deltakere. Pris pr deltaker kr 350 (etterfaktureres).

Program

9.30 Registrering og kaffe
10.00 Velkommen
  Kompetansestyring og rekruttering hos Norges største tremekaniske konsern
  Benstrekk
  Slik rekrutterer Gandalf kreative medarbeidere
11.30 Lunsj og mingling
12.30 Employer branding – Å skape og kommunisere den attraktive arbeidsplassen
  Benstrekk
14.00 Mapei forteller hvordan de jobber med employer branding i praksis
14.30 Hva gjøres i dag?
  Moelven Industrier og Gandalf forteller kort hvordan de jobber med employer branding. Deretter er ordet fritt for erfaringsutveksling/ diskusjon. Vi gjør kanskje mer i forhold til employer branding internt og eksternt enn vi er bevisst på?
  Oppsummering og avslutning

 

Rekruttering i Moelven Industrier

Roger Taaje, HR-sjef hos Moelven Industrier ASA gir oss et innblikk i hvordan Moelven jobber med kompetansestyring og rekruttering for å ha den rette kompetansen til rett tid.

«Moelven gir mennesker som vil, muligheter!» er Moelvens personalidé og et speilbilde av Moelvens syn på medarbeidere, og forholdet mellom ansatte og ledelse. Moelven er en solid arbeidsgiver som tenker langsiktig. Parallelt med fokus på kvaliteten på produkter og tjenester, er selskapet også veldig opptatt av medarbeiderne og deres trivsel. Det er viktig for konsernet å tilby en arbeidsplass som både er trygg og utviklende. Her går den enkelte medarbeiders og selskapets interesser hånd i hånd. Dyktige og engasjerte medarbeidere bedrer konsernets lønnsomhet og konkurranseevne.

Kandidater som puster Gandalfs verdier
Som daglig leder og seniorrådgiver hos kommunikasjonsselskapet Gandalf, er Anders Fjeld opptatt av hvordan Gandalf skal rekruttere og beholde kvalifiserte personer med riktige holdninger og verdier. Han vil snakke om hva de gjør når de skal i gang med en rekrutteringsprosess – og hvordan rekrutteringsprosessen gjennomføres.

Gandalf representerer et kreativt miljø innen markedskommunikasjon. Hovedkontoret er på Kongsvinger, og det er også åpnet en avdeling i Oslo. Til denne avdelingen søkes det nå etter rådgiver og avdelingsleder. Hvordan når Gandalf ut til rett gruppe ønskede arbeidstakere, hvordan fange oppmerksomheten, og hvordan fremstå som en så attraktiv arbeidsplass at nettopp den personen de vil rekruttere, også vil til Gandalf? En ny medarbeider må i følge stillingsannonsen «.. puste våre verdier: glad, sulten og stolt.» Hvordan får man tak i en sånn person?

Employer Branding
Linus Holmgren, daglig leder og senior rådgiver hos employer branding selskapet Talent Talk  i Stockholm har lang erfaring i å hjelpe både bedrifter, myndigheter, kommuner og bransjer med å kommunisere et troverdig og attraktivt employer brand.

Hvorfor skulle de aller beste ville jobbe hos nettopp dere? Kjenner attraktive arbeidstakere til bedriften og vet de hvordan dere er som arbeidsgiver? Har dere en ambisjon om å jobbe mer strukturert med employer branding? Hva er egentlig employer branding og hvorfor er det viktig? I sitt foredrag vil Linus gi både inspirasjon og eksempler, konkrete verktøy og modeller for arbeidet deres med å tiltrekke og engasjere rett medarbeider. Foredraget går på svensk.

De mest attraktive arbeidsgiverne i bransjen
Grethe Sagen er leder for Mapeiskolen hos Mapei AS med ansvar for kompetanseutvikling, lærlingordning og samarbeid skole-næringsliv. Hun har mange års erfaring i å jobbe strategisk og operativt med ulikt HR-arbeid. I sitt foredrag kommer hun med praktiske eksempler på tiltak Mapei gjør ovenfor potensielle og nåværende arbeidstakere, som kan sees i et «Employer Branding» perspektiv.

Mapei har i sin strategi; «Mapei skal være en av de mest attraktive arbeidsgiverne i bransjen, og ha høy anseelse blant ansatte og de som bor i de nærmeste kommunene. Høy grad av involvering, god kommunikasjon, relevant og god opplæring og et godt samarbeid skal prege vår hverdag». Mapei skal arbeide målrettet for; «å skape et godt arbeids- og læringsmiljø, og for å ha motiverte medarbeidere som setter seg høye mål, deler sine kunnskaper og bidrar til felles beste».