Velkommen til Agenda Innlandet-konferansen 12. august 2021 kl. 11.00-13.00

Jannicke7nyhetene

I samarbeid med regionale utviklingsselskaper, klynger og regionråd inviterer vi til Agenda Innlandet-konferansen 2021. Etter en krevende periode skal Norge tilbake til hverdagen. Den 12. august setter vi søkelyset på mulighetene i Innlandet.

Gjennom to timer tar vi pulsen på Innlandet. Erna, Jonas og Trygve forteller om sine ambisjoner for Norge og Innlandet. Du møter de nye rektorene ved HINN og NTNU Gjøvik, og representanter for næringslivet i Innlandet deler sine tanker om mulighetene for fremtiden og hvordan vi kan skape de nye jobbene.

Det blir lokale panelsamtaler på åtte forskjellige steder i Innlandet, med rom for meningsutveksling og klare meldinger.

Program lunsjmøte i Høgskolesenteret i Kongsvinger 12. august.

Regionrådet for Kongsvingerregionen og 7sterke inviterer til Agenda Innlandets regionsamling i Kongsvingerregionen. Dette blir et lunsjmøte som tar for seg hvorfor store nasjonale og internasjonale bedrifter velger Kongsvingerregionen som utgangspunkt for sine bedrifter. Deltakere i panelsamtalen er Trond Hagerud (Mapei), Jan Hultman (Glamox) og Erland Løkken (Bergene Holm). Debattleder er Lars Løfsgaard.

For mer informasjon og påmelding, sjekk linken HER.