Vestre bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Jannicke7nyhetene

I disse dager bygger Vestre AS det som skal bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor. Fabrikken, som har fått det tidsriktige navnet The Plus, skal etter planen skal stå ferdig om et års tid. Og Jan Christian Vestre har ambisiøse mål med den nye fabrikken. Han ønsker å bevise at Vestre kan konkurrere globalt fra Skandinavia, skape attraktive jobber med rom for alle, bidra til at folk fra hele verden vil besøke Magnor, og inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.

– Vi skal bevise at det er mulig å satse stort på lønnsom og miljøvennlig ferdigvareproduksjon i et høykostland som Norge. The Plus er den største enkeltinvesteringen i møbelindustrien i Norge på flere tiår. Hvis Vestre kan, kan flere, og vi tror at prosjektet vil inspirere andre til å sette i gang lignende prosjekter. The Plus kommer til å ha stor symbolkraft og gi betydelige ringvirkninger, sier Jan Christian Vestre.

En flott kombinasjon av visjoner og handlekraft

Sin unge alder til tross, har Jan Christian Vestre allerede rukket å sette solid spor etter seg. Han er blant annet kåret til Norges beste vekstskaper, og blitt omtalt som «en industriell rockestjerne».

– Bedriftsleder Jan Christian Vestre er en flott kombinasjon av visjoner og handlekraft. Og dette er midt i blinken for både Magnor, Eidskog og Kongsvingerregionen og vår satsing på det grønne skiftet, sa Eidskogordfører Kamilla Thue da det ble klart at The Plus ville bli en realitet.

Da faren døde i ung alder i juli 2012, var Jan Christian Vestre politisk rådgiver i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. De fleste regnet med at han hadde en lysende politisk karriere foran seg. Spørsmålet var om den da 25 år gamle sønnen ville overta familiebedriften.

– Vi måtte enten finne en ny daglig leder eller gi plass til en halvstudert ungdomspolitiker. Jeg følte en personlig forpliktelse, sier Vestre, og forteller at han aldri har angret på valget. Han skulle bare ønske at faren hadde fått oppleve den suksessen bedriften nå opplever.

– Jeg fikk fortalt ham at jeg ville overta før han døde. Det er jeg glad for.

Alt er mulig for Vårherre og en mekaniker

I løpet av få år har utemøbelprodusenten Vestre gjort seg internasjonalt bemerket under ledelse av Jan Christian Vestre. Omsetningen er tredoblet, og kolleksjonen hans er å finne på Times Square i New York og en rekke andre amerikanske og europeiske storbyer. I fabrikken i Torsby er produktiviteten økt med hele 50 prosent, og Vestre hevder at den viktigste forklaringen er at kreativiteten er sluppet løs i hele organisasjonen.

– Hver enkelt medarbeider får komme med sine ideer til produktforbedring og arbeidsmåter. Dette er den nordiske samarbeidsmodellen i praksis, sier Jan Christian Vestre og forteller at det gamle mottoet «alt er mulig for Vårherre og en mekaniker» fremdeles holdes i hevd.

Ø.M. Fjeld er hovedentrepenør

Det er Kongsvingerbedriften Ø.M. Fjeld som er hovedentrepenør for den nye fabrikken på Magnor, som etter planen skal stå ferdig i løpet av et års tid. Det ble behørig dokumentert i både lokal og nasjonal presse da Jan Christian Vestre selv satt bak spakene i skogsmaskinen som felte de første trærne på det nye industriområdet. Og det er et imponerende anlegg som nå er under oppføring.

– I sentrum av The Plus ligger besøkssenteret, som kan ta imot barnehager, skoleklasser, studenter, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Mesteparten av fabrikken er tilgjengelig for besøkende, og fra taket og gjennom vinduene er det mulig for alle å følge med på produksjonen. Vårt mål er å bygge verdens mest åpne og transparente fabrikk, og på den måten skape økt interesse for industri, teknologi og bærekraftig produksjon. Besøkende vil også få tilgang til Vestre Energy Center og Vestre Clean Water Center, der de kan lære om energiproduksjon, energigjenvinning, vannbehandling og materialenes kretsløp.

Målet er reell grønn utvikling

The Plus kommer til å skape 30 nye arbeidsplasser ved oppstart og totalt 70 arbeidsplasser på sikt. I tillegg kommer alle som blir sysselsatt med byggingen, og ringvirkninger blant annet knyttet til synlighet for regionen når alt står ferdig. Jan Christian Vestre legger vekt på å bruke lokale leverandører og samarbeidspartnere.

– Vi kommer til å inngå en rekke lokale partnerskap. Gjennom samarbeid med skogeiere og sagbruk skal vi for eksempel omgjøre kortreist tømmer til unike designmøbler, og på den måten skape hele verdikjeder innenfor bioøkonomien i denne regionen. Med nabobedrifter som Norsk Hydro og Magnor Glassverk vil vi samarbeide om design, produksjon og kompetanseutvikling. Dessuten tror vi at flere bedrifter kommer til å etablere seg på Magnor og inngå i en enda sterkere merkevare- og produksjonsklynge, sier Jan Christian Vestre, som setter pris på at det allerede finnes sterke industriklynger i regionen som 7sterke og GreenHeart Industry.

– Industriklyngen GreenHeart Industry gjør en viktig jobb for å utvikle regionen i en grønn og bærekraftig retning. Vi er jo innflyttere her i området, og ønsker å engasjere oss i dette klyngearbeidet. GreenHeart Industry har de samme offensive mål som oss om reell grønn industriomstilling, og det er helt selvsagt at vi søker utvikling og samarbeid. Kongsvingerregionen har et solid industrimiljø med mye kompetanse. Green Heart Industry har store ambisjoner med sin bærekraftsprofil. Gjennom et sterkt samarbeid mellom bedrifter, Klosser Innovasjon og akademia, har klyngen gode forutsetninger for å bli en nasjonal motor innen grønn industriutvikling. Vi ønsker å bidra til dette, gjennom å dele vår kunnskap om bærekraftig produksjon, industri 4.0 og innovasjon.

Alle kan redde verden litt
The Plus blir det første industribygget i Norden som oppnår aller høyeste miljøklassifisering BREEAM Outstanding, blant annet ved bruk av massivtre og utslippsfri byggeplass. Jan Christian Vestre forteller at fabrikken vil være «Paris Proof», det vil si at den har minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende konvensjonelle prosjekter.

– De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Jeg mener veldig sterkt at alle kan redde verden litt. Hvor bærekraftige vi er, er et resultat av de valgene vi tar. Vi i Vestre håper vi kan inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet. The Plus vil ta i bruk flere Industri 4.0-løsninger, som for eksempel smarte roboter, selvkjørende trucker og at hele fabrikken kan styres med et nettbrett. Som en forutsetning for mer miljøvennlig produksjon er alt basert på fornybar og ren energi, sier Vestre, og forteller at området rundt The Plus skal videreutvikles til en hyggelig og attraktiv park for lokalbefolkningen og besøkende.

– Vi planlegger å bygge kunstinstallasjoner, historiske og pedagogiske utstillinger, lekeplass, piknikkområde, utkikkstårn og en bro over Vrangselva som knytter parken til Magnor sentrum. Her kan gjester besøke kafeer, lokale overnattingssteder og Magnor Glassverk. Vårt mål er ikke mindre enn at Vestre Forest Camp skal bli omtalt av TripAdvisor som et av de anbefalte stedene å reise til i Norge.

Hvorfor skal verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk ligge på Magnor?

Klikk her for å se videoen som gir deg svaret.

Vestre er i gang med byggingen av The Plus. Klikk her for å se video av det første spadetaket.

Passer som hånd i hanske

Klyngeleder Jan Egil Melby i GreenHeart Industry ønsker utemøbelprodusenten Vestre velkommen til regionen, og gleder seg til den nye fabrikken på Magnor står ferdig. Han håper at Jan Christian Vestre blir en engasjert og tydelig stemme, så vel innad i 7sterke og GreenHeart Industry som i samfunnsdebatten for øvrig.

– Vi har store ambisjoner med vår bærekraftsprofil. Vi arbeider hardt for at Kongsvingerregionen skal bli det grønne hjertet i Norge, og mange av medlemmene våre har kommet ganske langt allerede. Vår målsetning er å utvikle grønne løsninger lokalt på tvers av bransjer og verdikjeder, som også kan benyttes nasjonalt og på sikt globalt. The Plus passer som hånd i hanske i forhold til vårt fokus og vår målsetting, sier Melby.