Vil du bli en bedre leder?

7sterkeAktuelt

Vil du lære hvordan du skaper en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater? I løpet av 14 måneder har du som er en del av bedriftens øverste ledelse mulighet til å delta på LEAN med GLØD for Toppledere i regi av 7sterke, Tretorget og Concern.

I perioden 2010 til 2013 har ledere fra et flertall av industribedriftene i Glåmdalsregionen deltatt på GLØD og LEAN med GLØD. Basert på disse erfaringene har 7sterke, Tretorget og Concern i samarbeid med bedriftene selv utviklet et ledertreningsprogram for bedriftens øverste ledelse. LEAN med GLØD for Toppledere har som mål å lære deg hvordan du kan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater. Programmet er en arena der du som toppleder sammen med din ledergruppe trener på å håndtere bedriftens sentrale utfordringer og behov i et helhetsperspektiv.

Gjennom LEAN med GLØD for Toppledere vil du:
• Utvikle deg som leder
• Bli bedre kjent med deg selv som leder
• Lære å bruke nye lederverktøy
• Få ny energi
• Bli mer bevisst håndteringen av topplederrollen i det daglige
• Utveksle erfaringer om hvordan du frigjør mer av potensialet i bedriften

LEAN med GLØD for Toppledere starter i mars 2014 og avsluttes i mai 2015. Deltakeravgiften inkluderer fire fellessamlinger, tre team-coachinger og tre individuelle coachingsamtaler. Reise og opphold dekkes av den enkelte.
Les hele invitasjonen i PDF-format her!