10nye en ressurs for industrien

7sterke7nyhetene, 7nyhetene oktober 2011

7sterkes vekstselskap 10nye er en ny, viktig ressurs, både for gründere og eksisterende bedrifter som vil vokse. Daglig leder Morten Herud presenterte vekstselskapet på Industriforum.

– 10nye tilbyr profesjonell rådgivning, kompetanse og nettverk. Vi kan bistå til finansiering og hjelper til med lokaler, sa Herud.

Han la vekt på at 10nye også skal arbeide med eksisterende bedrifter.

– Bistand fra oss kan være med på å utløse vekstpotensial, sa han og oppfordret til å ta kontakt med idéer, prosjekter og veksttanker.

SIVAs inkubatorordning

SIVA har engasjert seg som eier i 10nye. Gjennom det nye vekstselskapet kan både nye og eksisterende bedrifter komme inn under SIVAS inkubatorordning og bli inkubatorbedrift.

– Dette er et kraftig virkemiddel som har hatt god effekt andre steder i landet. Inkubatorbedrifter får profesjonell bistand, og bistanden er både mer omfattende og mer langvarig enn i de fleste andre ordninger, sa Herud.

Det er styret i 10nye som avgjør om en bedrift kommer inn under inkubatorordningen etter en vurdering av potensialet de har.

SINTEF Raufoss Manufacturing

Herud la vekt på at SINTEF Raufoss Manufacturing er aktivt med i 10nye. De har gått inn som eiere, og har  opprette en egen avdeling på Kongsvinger sammen med 10nye.

– SRM blir ofte kalt et toppidrettssenter for industrien. Det betyr mye for vekstarbeidet i regionen at vi har fått dem med oss i et så tett samarbeid. Gjennom SRM kan 10nye tilby svært høy kompetanse på blant annet prosess- og produktutvikling, og de har et nettverk som er unikt. Mange ganger kan det utløse vekst, påpekte daglig leder Morten Herud i 10nye.

10nye_morten_herud_dag_arnesen_kongsvinger_kommune.jpg 

10nye tilbyr nye og eksisterende profesjonell bistand til vekst. – Målet vårt er å få fram 10 vekstkraftige bedrifter på nasjonalt og internasjonalt nivå i løpet av fem år, sa daglig leder Morten Herud (tv). Det er godt nytt for innbyggerrekrutterer Dag Arnesen i Kongsvinger kommune.