10nye godt i gang

7sterkeUncategorized

Bare uker etter stiftelsen er 10nye i gang med konkrete vekst prosjekter. Den første inkubatorbedriften, Elmico AS i Sør-Odal, er på plass. Den neste kan komme rett etter jul.

Elmico er et systemhus for herdeplast som utvikler og leverer funksjonelle kundetilpassede løsninger. Bransjen er typisk kunnskapsintensiv – gode produkter og kundeløsninger er en forutsetning for å lykkes. Med hjelp fra 10nye håper bedriften å doble arbeidsstokken og firedoble omsetningen. Fra nyåret 2012 er 10nye representert i Elmicos styre.

Mulig ny inkubatorbedrift på gang

Videre er 10nye i sluttfasen med å vurdere neste mulige inkubatorsamarbeid, også det med en eksisterende bedrift. Dette samarbeidet kommer eventuelt i gang rett etter jul.

Ute hos bedriftene

Siden oppstarten 1. september har 10nye hatt stor møteaktivitet med bedrifter i regionen. Mer enn 20 bedrifter er besøkt, og fem bedrifter er vurdert som potensielle inkubatorbedrifter.

Kom med din idé

10nye arbeider både med eksisterende bedrifter og gründere med idéer til ny virksomhet.

– Alle som trenger bistand til vekst er velkomne til å ta kontakt, enten det gjelder utvikling av eksisterende virksomhet, nye prosjekter i eksisterende bedrifter eller helt nye ideer, sier daglig leder Morten Herud i 10nye.