10nye og Hedmark Kunnskapspark avtalefester samarbeid

7sterkeUncategorized

En ny avtale styrker vekstarbeidet til både 10nye og Hedmark Kunnskapspark. Kunnskapsparken åpner blant annet sitt investorforum for 10nyes inkubatorbedrifter.

I avtalen formaliserer Hedmark Kunnskapspark (HKP) og 10nye et samarbeid der de forplikter seg til å utveksle idéer, gründere og prosjekter. Begge vil også stille sine nettverk til disposisjon for hverandre.

Kapital

Blant annet vil 10nyes inkubatorbedrifter fra nå av bli invitert til HKPs investorforum og få trening fra HKP i å legge fram sine saker for forumet.

– Avtalen styrker 10nye. Gjennom dette samarbeidet blir vi en enda bedre samarbeidspartner for de bedriftene og prosjektene som kommer til oss for å få hjelp til å vokse, sier daglig leder Morten Herud i 10nye.

Riktig kanal

Det vil være regelmessige møter mellom de to vekstselskapene der de skal diskutere idétilfang og avdekke mulig samarbeid. Slik kan begge parter sørge for at de som henvender seg til dem blir loset videre på rett spor, både faglig og finansielt.

– 10nye og Hedmark kunnskapspark har hver sine nettverk og bransjefokus, og utfyller hverandre. Gjennom den nye avtalen sikrer vi at inkubatorbedrifter og -kandidater får den riktige og mest effektive hjelpen, sier Herud.

Avtalen gjelder fra nå og ut 2014 med mulighet for forlengelse.