22 nye fagoperatører i produksjonsteknikk

7sterkeAktuelt

Det siste året har Sentrum videregående skole i samarbeid med 7sterke HR-nettverk og Hedmark fylkeskommune gjennomført et kurs for ansatte i industrien i Hedmark. Nå gjenstår bare endelig eksamen før de 22 deltakerne kan motta fagbrevet sitt.

– Vi har samarbeidet tett med bedriftene Norske Backer, Maarud, Hvebergsmoen potetpakkeri, Hoff Sa, GlamoxLuxo, Forestia og Mapei for å få til et best mulig opplegg, og har siden august i fjor også besøkt samtlige virksomheter, forteller Atle Dyrøy, voksenopplæringskoordinator ved Sentrum videregående skole.

Nå har en gruppe på 22 elever fullført den teoretiske opplæringen, og er klare for den teoretiske og praktiske prøven før de kan motta sine fagbrev. I løpet av året har elevene vært samlet annenhver fredag. I tillegg har de levert inn 10 oppgaver og to prøveeksamener. Mye av undervisningen har vært lagt opp rundt erfaringsdeling fra egne bedrifter, og det faglige nivået har vært høyt. Opplæringen skjer i tett samarbeid med Norsk Industri.

– Det mest gledelige er kanskje at flere som har vært skoleleie tidligere når har fått en ny glød og har fått formalisert sin kompetanse, og noen har gitt signal om at de ønsker å gå videre og satse på fagskole.

Behovet for fagarbeidere i industrien er skrikende, men sammen med 7sterker og fylket har Sentrum SVS klart å snu trenden.

– Fra 2010 har 500 personer tatt fagbrev innen bygg og anlegg, elektro og TIP-fag i Kongsvinger-regionen. Det er viktig når vi vet at det om 20 år kan mangle så mye som 90 000 fagarbeidere i Norge, sier Erik W. Thomassen leder for 7sterke HR-nettverk.

Han håper det kan bli etablert en permanent fagskole i regionen.

– Signalet fra Fagskolen Innlandet er at hvis vi skaffer elevene er det rom for å etablere et fagskoletilbud her. Det håper jeg vi får til, for det er et stort behov for dyktige folk både i industrien og i andre bransjer. Med utgangspunkt i det gode samarbeidet som er etablert mellom 7sterke og Sentrum VGS er jeg optimistisk, sier Thomassen,

I mellomtiden starter Sentrum VGS opp en ny runde med kurs som gir fagbrev som fagoperatør i produksjonsteknikk til høsten. Les mer om det her.