4 nye Lean-kurs i 2018/2019

7sterkeAktuelt

Vi følger opp kursrekken fra 2017/2018 og tilbyr nye Lean-kurs med oppstart 25. september. Kursene består av fire forskjellige samlinger hvor du kan velge å være med på en samling, flere eller alle.

Ved å være med på en eller flere av samlingene vil du bli bedre rustet til å ta din egen bedrift videre inn i fremtiden. Samtidig vil du møte andre i samme situasjon og knytte verdifulle bekjentskaper som kan være nyttige å ha med seg.

I denne kursrekken kan du lære mer om: Målnedbrytning og operativ styring gjennom tavlemøter, lean og administrative prosesser, forbedringsledelse ved hjelp av Toyota Kata, Lean HMS.

Pris og påmelding
Lean-kurset koster kr 3000 per samling. Lunsj er inkludert i prisen. Det er plass til 20-25 deltakere (se info under hvert kurs), så her gjelder «først-til-mølla-prinsippet». Påmeldingsfrist for 1. samling er 4. september 2018* til e-post registrering@7sterke.no

* Med forbehold om nok deltakere til at kurset igangsettes.

 

Kursplan

Samling nr.: Dato/tid: Tema: Sted: Arrangør:
1

25.09.18

9.00-16.30

Målnedbrytning og operativ styring gjennom tavlemøter Schütz Nordic AS

SRM

 

2

11.12.18

9.00-16.00

Lean og administrative

prosesser

GIVAS

KIWA  TI

 

3

12.02.19

9.00-17.00

Forbedringsledelse ved

hjelp av Toyota Kata

Mapei AS SRM
4

30.04.19

9.00-16.00

Lean HMS Forestia AS KIWA TI
 1. Målnedbrytning og operativ styring gjennom tavlemøter (maks 25 deltakere)
 • Kort introduksjon til Lean, samt en gjennomgang av Hoshin Kanri  metodikken. Her tar en utgangspunkt i hvilken retning/langsiktige mål    virksomheten har, hvilke kritiske suksessfaktorer som må ivaretas, hvilke overordnede mål som etableres, hvordan disse brytes ned til operative mål i de enkelte avdelinger, samt hvordan vi etablerer planer og tiltak for  at disse målene skal kunne nås.
 • Vi gjennomgår og drøfter viktige momenter for å få dette til å bli inkludert som en del av det daglige arbeidssettet i organisasjonen. Det inkluderer hvordan en bygger opp og implementerer tavler og tavlemøter for å sikre et arbeidssett som ivaretar målplaner, status og et arbeidssett for eventuelle korrektive tiltak.

Målgruppe: Ledere og sentrale støttefunksjoner som ser behov for å sikre samsyn om mål, planer og tiltak, samt et transparent og effektivt arbeidssett knyttet til dette.

 

 1. Lean og administrative prosesser (maks 20 deltakere)
 • Kort introduksjon til Lean-prinsipper, flyt og kontinuerlig forbedring.
 • Utfordringer i typiske prosesser innen administrasjon som: fakturering,   ansettelser, tilbud, saksbehandling etc.
 • Kundebegrepet.
 • Prosesser, prosessforbedringer og gjennomløpstider.
 • Fra kaos til forenkling til standardisering til automatisering.
 • Digitalisering.
 • Effektive møter og tavlemøter.
 • Gruppeoppgaver.

Målgruppe: Ledere og administrativt personell

 

 1. Forbedringsledelse ved hjelp av Toyota Kata (maks 25 deltakere)
 • Toyota Kata bidrar til å skape en «lærende organisasjon». Det er en metodikk for å involvere medarbeiderne i et målrettet og systematisk forbedringsarbeid.
 • Kurset baseres på boken «Toyota Kata» av Mike Rothner, men er tilpasset Leanimplementering etter den norske modellen «Lean på norsk».
 • Det fokuseres på de to hovedkonseptene:
  • Forbedrings-Kata: En rutine for å tenke og handle for å nå virksomhetens mål.
  • Coaching-Kata: Metoden ledere bruker for å veilede medarbeidere i å praktisere rutinen i Forbedrings-Kata.

Målgruppe: Ledere og sentrale støtteressurser som ønsker å involvere sine medarbeidere i systematisk forbedringsarbeid. De som ved hjelp av en coachende lederstil vil utvikle en effektiv og lærende organisasjon.

 

 1. Lean og HMS (maks 20 deltakere)
 • Kort introduksjon til Lean-prinsipper, flyt og kontinuerlig forbedring.
 • Lean-filosofien og HMS-kultur.
 • Visuell målstyring for HMS og SMARTE mål.
 • Kontinuerlig forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner:
  • PDCA (PUFF)-hjulet.
  • Lean-relaterte metoder og verktøy:
  • 5S inkludert målinger.
  • Tidstyver og sløsing (7Waste).
  • 5xHvorfor.
  • A3-problemløsning.
  • Gruppearbeid.

Målgruppe: HMS-ledere, HMS-rådgivere, HMS-koordinatorer, ledere med personal– og HMS-ansvar, personal– og HR-ledere/-medarbeidere, kvalitets- /HMS-ledere.