Over 400 søkere til 10 nye stillinger

7sterkeAktuelt

I august lyste Mapei ut 10 faste stillinger innen produksjon, lager, ekspedisjon og kundeservice. Ved søknadsfristens utløp 16. september har det kommet inn over 400 søknader. Det viser hvor viktig denne typen arbeidsplasser er i Sør-Hedmark.

– Med over 400 søkere til disse stillingene ser vi tydelig behovet for fagarbeidsplasser i regionen, sier HR-sjef Frode Ek Skarnes i Mapei AS.

Hjørnesteinsbedriften i Nord-Odal er inne i en periode med god vekst og trenger å styrke medarbeiderstaben og øke grunnbemanningen. De er positivt overrasket over alle søknadene som har kommet inn, og telefonen har ikke stått stille de siste tre ukene. Det er stort sett lokale arbeidssøkere som tar kontakt med Ek Skarnes.

– Vi investerer i våre ansatte gjennom fokus på kompetanse og utviklingsmuligheter i selskapet. Gjennom ledelsesfilosofien LEAN Manufacturing involverer vi de ansatte og har fokus på informasjonsdeling , slik at alle blir viktige brikker i utviklingen vår. Antallet søkere er en bekreftelse på at vi er en attraktiv arbeidsgiver og at dette er en riktig strategi.

Både industrien selv og NHO Innlandet har ved gjentatte anledninger understreket behovet for å skape arbeidsplasser for fagarbeidere. Det innebærer at et ensidig fokus på høyskole ikke nødvendigvis er den eneste veien til vekst i regionen.

– Det er mange kompetente søkere i bunken. Det tyder på at vi trenger flere industriarbeidsplasser, sier Ek Skarnes.

Mapei er en av flere industribedrifter i regionen som har vekst. Det gir flere positive effekter.

– Langsiktig arbeid og stabile arbeidsplasser er nok forklaringen på en slik søkermengde. Vår region er kjent for stabil, kompetent og god arbeidskraft, særlig innen produksjon. Mye av denne arbeidskraften har tradisjonelt reist ut av distriktet for å få seg jobb, forklarer markedskoordinator Hans Petter Aarstad i NAV Hedmark.

– Når vi nå har nærmest rekordlav arbeidsledighet i vårt distrikt, opplever vi at dyktige industribedrifter som Mapei tiltrekker seg arbeidskraft utenfra. Vi synes det er svært hyggelig at industrien og næringslivet i vår region har en slik positiv utvikling.