550 åttendeklassinger på industribesøk 8. mai

JannickeAktuelt

Onsdag 8. mai mobiliserte 7sterke igjen for å arrangere industribesøk for distriktets 8. klassinger (13-14 år). Rundt 550 åttendeklassinger var ute på bedriftsbesøk denne onsdagen.

Etter besøket skal elevene lage en reportasje i grupper på 4-6 personer. Reportasjen skal være en presentasjon av de to bedriftene de besøkte. Vi håper at elevene syntes det var moro og spennende å se hva som rører seg i bedriftene i regionen, og at de fikk noen idéer ift. utdannings- og yrkesvalg i fremtiden.