7sterke-bedriften Berggren overtar stor fiskematproduksjon

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2011

Kongsvingerbedrift og 7sterke-medlem Berggren overtar Enghav Haugesund og flytter produksjonen til Kongsvinger. Overtakelsen kan i beste fall gi 10 nye arbeidsplasser og markerer Berggren som en av landets største fiskematprodusenter.

Enghav Haugesund inngikk i en av Norges største sjømatkonstellasjoner, NaustvikEnghav. Som en del av overtakelsen overtar Berggren alle leveringsforpliktelsene fra Enghav Haugesund fra 1. april 2012 og inngår en langsiktig leveringsavtale med de gamle eierne. Partene vil også gå sammen om å videreutvikle markedet for fiskemat.

Enghav Haugesund avvikler sin produksjon i Haugesund 1. april 2012, og Berggren på Kongsvinger overtar driftsmidlene. Overtakelsen kan gi inntil 10 nye arbeidsplasser på Kongsvinger. I dag har Berggren 45 ansatte fordelt på Kongsvinger og Angvik.

– Med dette styrker Berggren sin posisjon som en av landets største fiskematprodusenter. I 2012 venter vi en omsetning på 100–120 millioner kroner, opp fra 81 millioner i 2011, sier produksjonssjef Tore Berggren.


Berggren ble stiftet på Kongsvinger av Hans G. Berggren i 1924. I dag driver barnebarna hans det som har utviklet seg til en av landets største og mest moderne fiskematprodusenter med fem fullautomatiserte produksjonslinjer. Berggren produserer for dagligvarebransjen og storhusholdningen i Norge og eksporterer til Sverige, England og USA. Årsproduksjonen før overtakelsen var på 2.300 tonn.