7sterke HR-forum 2013

7sterkeAktuelt

7sterkes HR-nettverk inviterer alle med personalansvar til HR-forum tirsdag 7.mai kl. 09.00-16.00

Tema: Fremtidens lederskap og personalpolitikk

 

Jorunn-Lundquist-og-Vibeke-Aasvestad-SandvikLivsfaseorientert personalpolitikk – fra junior til senior

Jorunn Lundquist og Vibeke Aasvestad Sandvik er rådgivere ved Arbeidslivsenter Hedmark i NAV. De vil gi et innblikk i de ulike livsfasenes muligheter, utfordringer og behov i 2013.

Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer i årene som kommer. Behovet for arbeidskraft øker, samtidig som lekkasjen ut av arbeidslivet er stor. Kampen om den kompetente medarbeideren spisser seg til. En bevisst personalpolitikk er et viktig redskap for å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen virksomheten har bruk for, uavhengig av alder på de ansatte. Ung og ny i arbeidslivet – Etableringsfasen – Midtlivsfasen – Seniorfasen. Alle livsfaser har sine utfordringer og muligheter. Dette foredraget handler om å utvikle et livsfaseperspektiv i personalpolitikken.

 

Cathrine FilstadKompetanseledelse og strategisk HRM

Cathrine Filstad, professor ved institutt for organisasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har forsket, publisert artikler og bøker, undervist og holdt en rekke foredrag om læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner.

På 7sterke HR-forum tar Filstad utgangspunkt i en sterk læringskultur, strategisk HRM og kompetanseledelse i sitt foredrag, med fokus på kunnskapsdeling, de gode læringsarenaene, taus og eksplisitt kunnskap, leder som tilrettelegger og veileder mv. Strategisk HRM (Human Resource Management) handler om sammenhengen mellom overordnet strategi og ledelsen av menneskelige ressurser; om at det kan være lønnsomt å håndtere medarbeiderne som organisasjonens mest verdifulle ressurs. Dette gir ledelse og organisering av menneskelige ressurser et nytt innhold, og gjør HR-strategiske valg til en enda viktigere del av din lederoppgave.

 

Marit-Album-KvernmoPositiv psykologi

Marit Album Kvernmo er veileder og foredragsholder hos MIND i Trondheim. Marit har lang praktisk erfaring med veiledningsfaget fra 10 år som seniorkonsulent ved NTNU, et bredt faglig fundament gjennom hovedfag i visuell kommunikasjon (medievitenskap), en BA i pedagogikk og en positiv psykologi-basert master i rådgivning fra NTNU med tema kommunikasjon og samhandling i lederutvikling.

Kvernmo vil gi et spennende foredrag om hvordan bygge på styrkene hos den enkelte, hvordan vi kan videreutvikle livene til friske mennesker, bygge det gode i livet, og tilrettelegge for personlig vekst, velvære og lykke. Denne kunnskapen er også relevant inn mot forebyggende arbeid.

Program
8.30-9.00 Registrering og kaffe

9.00-11.00 Velkommen
Livsfaseorientert personalpolitikk

11.00-11.45 Lunsj

11.45-16.00
Kompetanseledelse og strategisk HRM
Positiv psykologi
Avslutning

Sted: Kongsvinger Festningshotell *
Pris: kr 695,- (faktureres etterskuddsvis)
Påmeldingsfrist: 1.mai

Påmelding til:
7sterkes HR-nettverk v/ Ellinor Bjerke
ellinor@tretorget.no, mobil 412 20 948
Påmelding må inneholde navn på bedrift og deltakere.

Velkommen til et spennende seminar som gir faglig påfyll!